Opintojen erityisjärjestelyt avoimessa yliopistossa

kynapaperi.png

Tilat | Tietoa esteettömyydestä | Opinto-ohjaus ja opiskelijapalvelut | Tentit | Linkkejä |

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat voivat erityisestä syystä hakea opiskeluun liittyviä erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan opiskelun tueksi tehtyjä erityisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät opintojen suorittamiseen ja arviointiin. Erityisjärjestelyiden ei kuitenkaan tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Hakemukset käsitellään ja järjestelyt hoidetaan tapauskohtaisesti.

Erityisjärjestelyt voivat olla mm. opetuksen siirtäminen opiskelijalle saavutettavaan tilaan, opetusmateriaalien toimittaminen etukäteen tai yksilöllisiä tenttijärjestelyitä (esim. lisäaika, häiriötön tila tai tietokoneen käytön salliminen).

Erityisjärjestelyiden hakemisen perusteita voivat olla esim. kuulo-, näkö- tai muu vamma, luki- tai muu oppimisen vaikeus, paniikkihäiriö, Asperger-oireyhtymä, mielenterveyden ongelmat, allergia tai muu yliherkkyys.

Erityisjärjestelyiden tarpeet ja toiveet on hyvä kirjata myös henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan eli HOPSiin. HOPSin avulla tarpeista ja toiveista voi helposti tiedottaa opettajille ja muille opintojen ohjaajille.

Yliopistolla ei ole tulkkipalveluita. Opiskelussa tarvittavia apuvälineitä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Kampusalueen opetustilat ovat teknisesti pääosin hyvin varusteltuja, ja niissä pystytään hyödyntämään uusinta opetusteknologiaa. Yliopistolla on kannettava, ensisijaisesti kuulokojeen käyttäjille tarkoitettu induktiolaitteisto.

Kirjaston esteetöntä opiskelua tukeviin palveluihin kuuluvat mm. lukivaikeuksisille opiskelijoille suunnattu kurssikirjojen pidempi laina-aika, Lingua-itseopiskeluluokan tietokoneelle asennettu ClaroRead-puhesynteesiohjelma ja tasoskanneri. Valtion erikoiskirjasto Celia puolestaan tarjoaa kauno- ja tietokirjallisuutta ja oppikirjoja ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina ilmaiseksi kaikille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa.

Kursseilla tarvittavasta opetusmateriaalista (mm. kirjallisuus) tiedotetaan opinto-oppaissa, minkä lisäksi opetuksen alkaessa ilmoitetaan muu kurssilla tarvittava materiaali. Kurssista vastaavaan opettajaan voi olla yhteydessä esim. sähköpostitse etukäteen.

Miten haen erityisjärjestelyitä?

Mikäli tarvitset erityistä tukea ja ohjausta tai erityisjärjestelyitä opiskelun tueksi ota yhteyttä avoimen yliopiston opintopäällikköön.

Yhteydenotto tulee tehdä joko jo ennen opintojen tai opintojakson aloittamista tai mikäli kyseessä on lyhytaikainen/äkillinen tarve (esim. käden murtuminen), mahdollisimman pian tarpeen ilmenemisen jälkeen, jotta opetuksen erityisjärjestelyt ehdittäisiin ottaa huomioon.

Erityisjärjestelyitä haetaan Opintojen erityisjärjestelyt -hakemuksella. Voit tulostaa sen tältä sivulta. Voit myös täyttää hakemuksen sähköisesti ja printata sen. Muista myös allekirjoitus!

Hakemuksessa määrittelet, millaisia erityisjärjestelyitä tarvitset ja perustelet ne. Liitä hakemukseen ne alkuperäiset asiantuntijalausunnot (esim. lääkärin, psykologin, puheterapeutin tai vastaavan todistus), joista ilmenee perusteet erityisjärjestelyiden hakemiselle.

Toimita hakemus ja asiantuntijalausunnot avoimen yliopiston opintopäällikölle, joka keskustelee kanssasi erityisjärjestelyistä. Muista varata aika opintopäälliköltä etukäteen! Tapaamisen jälkeen opintopäällikkö tekee suosituksen erityisjärjestelyistä. Jos suositus koskee keskitettyjä tenttijärjestelyitä, myös tenttijärjestelyistä vastaava opintoasiainsihteeri saa tiedoksi hakemuksen suositusosion.

Opintopäällikkö toimittaa sinulle kopion hakemuksestasi ja suosituksesta sekä palauttaa samalla asiantuntijalausunnon. Alkuperäinen hakemus ja suositus jää opintopäällikön arkistoon. Suositus säilytetään korkeintaan opinto-oikeutesi ajan, ellet pyydä sitä poistettavaksi arkistosta jo aikaisemmin.

Suositus on voimassa siinä mainitun ajan. Tarvittaessa voit hakea erityisjärjestelyitä uudelleen, esim. mikäli tilanteesi muuttuu tai opintosi jatkuvat ja tarvitset erityisjärjestelyitä suosituksen voimassaoloajan jälkeen.

Käytä suositusta sopiessasi erityisjärjestelyistä opettajien kanssa. Voit esittää opettajalle pelkästään hakemuksen toisen sivun eli varsinaisen suosituksen. Hakemus on luottamuksellinen ja terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom kohta 25). Opintopäällikön lisäksi opettajat tai yhteyshenkilöt eivät näe hakemuksesi perusteena olevia asiantuntijalausuntoja, ellet itse halua niitä heille näyttää.

Erityisjärjestelyiden on tarkoitus turvata sinulle mahdollisuus oppia ja osoittaa osaamisesi. Muistathan kuitenkin, että opintojakson opettaja arvioi ja määrittelee erityisjärjestelyiden toteutuksen opintojakson tavoitteiden pohjalta. Erityisjärjestelyiden ei tule estää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista.

Kristiina Pulakka Kristiina Pulakka 
Opintopäällikkö
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8457
Päivitetty 25.10.2019 - Levón-instituutti
Login