Ohjeita opiskeluun

Opiskelukäytännöt

Avoimella yliopistolla on omat käytäntönsä opiskeluun liittyen. Lisätietoja opiskelukäytännöistä saat näiltä sivuilta sekä Sari Manniselta avoimen yliopiston opiskelijapalvelusta. Opiskelijapalvelu sijaitsee Luotsi-rakennuksessa.

Opinto-oikeus

Avoimen yliopiston opiskelijalle myönnetään määräaikainen opinto-oikeus, joka kestää opintojakson tai opintokokonaisuuden opetuksen ja suorittamisen ajan. Opintojakson suorittamiseksi järjestetään kirjallinen tai suullinen kuulustelu tai jokin muu suoritustapa. Suoritustavat, ajankohdat ja määräajat ilmoitetaan viimeistään opintojakson tai -kokonaisuuden alkaessa. Opiskelijan oikeus suorittaa jokin opintojakso tai -kokonaisuus päättyy, kun yksittäiseen opintojaksoon tai opintokokonaisuuden viimeiseen jaksoon liittyvät kuulustelut on pidetty tai muun suoritustavan määräaika on kulunut umpeen.

Mikäli opiskelijalta jää opintokokonaisuudesta jokin jakso suorittamatta, hänellä on mahdollisuus suorittaa se erillisenä opintojaksona (erillinen ilmoittautuminen ja opintomaksu), mikäli opintokokonaisuus järjestetään samansisältöisenä uudelleen. Ylimääräinen (neljäs) kuulustelu järjestetään vain poikkeustapauksissa ja aina oppiaineen professorin suostumuksella.

Opiskelijanumerot käyttäjätunnuksen ja salasanan hallintapalvelusta

Avoimen yliopiston opiskelijat tarvitsevat opiskelijanumeroaan mm. WebOodiin kirjautumisessa, verkko-opinnoissa (Moodle), tentti-ilmoittautumisessa, tenttivastauspaperissa ja muussa opiskeluun liittyvässä asioinnissa. Opiskelijanumero on osa käyttäjätunnusta. Opiskelijat aktivoivat käyttäjätunnuksensa Käyttäjätunnuksen ja salasanan hallintapalvelussa. Opiskelijanumero on henkilökohtainen ja pysyy aina samana Vaasan yliopiston opintoja suoritettaessa.

Opiskelu työttömyyden aikana

Haluatko opiskella, mutta olet pelännyt menettäväsi työttömyysetuisuuden? Et kuitenkaan voi saada opintotukea ja työttömyysetuutta samaan aikaan.

Työttömyysturvalain muutoksen myötä 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat opiskella enintään kuusi kuukautta menettämättä työttömyysetuuttaan. Opinnoista tulee kuitenkin aina ilmoittaa TE-toimistolle.

Työttömän opiskelumahdollisuudet

Tietosuoja

Katso Vaasan yliopiston avoimen yliopiston asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Sari Manninen Sari Manninen 
Assistentti, avoin yliopisto
Levón-instituutti, Avoin yliopisto
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8406
Luotsi L226 
Päivitetty 12.04.2019 - Levón-instituutti
Login