Oppilaitosyhteistyö

Avoimen yliopiston opintojen järjestäminen

Yhteistyöoppilaitokset voivat valita opintoja Vaasan yliopiston kaikista kolmesta tiedekunnasta, jotka ovat filosofinen, kauppatieteellinen ja teknillinen tiedekunta. Opetustarjontaan voi ottaa perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä kursseja eri tiedekuntien oppiaineista. Tarjolla on myös menetelmäopintoja, yleisopintoja ja tutkintoihin sisältyviä kieliopintoja.

Opetusmuodot vaihtelevat tavallisesta lähiopetuksesta joustavampiin opiskelutapoihin, kuten verkko-, monimuoto- ja itsenäiseen opiskeluun. Näin pyritään varmistamaan, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus yliopisto-opiskeluun työn tai muun toiminnan ohella.

Opetustarjontaa valitessa kannattaa miettiä, minkälaiselle opetukselle paikkakunnalla on tarvetta. Lisäksi on hyvä selvittää yhteistyömahdollisuuksia alueen muiden oppilaitosten kanssa, jolloin myös kustannukset jakautuisivat.

Tutustu opintotarjontaamme sekä Vaasan yliopiston eri tieteenalojen opinto-oppaisiin.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja opastamme opetustarjonnan valinnassa. Kysymyksiin vastaa opintopäällikkö Sonja Hakala, puh. 029 449 8188, sähköposti sonja.hakala(at)univaasa.fi.


Käytännön järjestelyt

Avoin yliopisto neuvottelee vuosittain yliopiston oppiainevastaavien kanssa opintotarjonnasta ja vahvistuttaa opetussuunnitelman tiedekunnissa. Avoin yliopisto hankkii opettajat ja huolehtii siitä, että opetus vastaa tasoltaan yliopiston opetusta. Avoimen yliopiston tehtävänä on myös rekisteröidä opiskelijat järjestelmäänsä ja periä yhteistyöoppilaitoksilta opiskelijakohtainen yhteistyömaksu.

Avoin yliopisto järjestää tarpeen mukaan yhteistyöoppilaitostensa opiskelijoille opinto-ohjausta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan kaikille halukkaille. HOPS on tärkeä erityisesti kandidaatin tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Heille HOPS laaditaan opintojen alussa ja päivitetään aika ajoin opintojen kuluessa. Opiskelijoita neuvotaan verkkokursseilla Moodlen ja tarpeen mukaan muiden Vaasan yliopiston sähköisten palveluiden käytössä.

Yhteistyöoppilaitos vastaa opetuksen käytännön järjestelyistä. Sen tehtävänä on tiedottaa ja markkinoida opintojaan opiskelijoille. Yhteistyöoppilaitoksen on tuotava markkinoinnissaan selvästi esille, että opetus on Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opetusta. Avoin yliopisto avustaa oppilaitosta mahdollisuuksien mukaan opintojen markkinoinnissa. Avoin yliopisto järjestää joko yksin tai yhteistyössä oppilaitoksen kanssa info-tilaisuuksia paikallisille opiskelijoille Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opinnoista.

Yhteistyöoppilaitos tarjoaa opetustilat ja suunnittelee opetuksen käytännön toteutuksen. Oppilaitos ottaa vastaan opiskelijoiden ilmoittautumiset ja maksut. Ilmoittautumisissa avoin yliopisto tarjoaa yhteistyöoppilaitoksen käyttöön sähköisen ilmoittautumislomakkeen. Opintojen järjestelyssä ja hinnoittelussa tulee noudattaa avoimen yliopisto-opetuksen periaatteita. Lisäksi oppilaitos huolehtii opettajien palkkioista ja opetukseen liittyvistä kuluista.

Opetuksen järjestämisoikeus kestää kerrallaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden.


Kuinka yhteistyöhön?

Tiedotamme yhteistyöoppilaitoksille seuraavan lukuvuoden opetusyhteistyöstä sähköpostitse ja verkkosivuillamme marraskuussa. Tiedot oppiaineista ja opetuksen sisällöistä, suoritustavoista sekä oppituntimääristä selviävät tiedekuntien opinto-oppaista tai WebOodista. Avoimessa yliopistossa suoritustavat voivat poiketa tiedekuntien toteutustavoista, mutta opintojen sisällöt ja tavoitteet ovat samat.

Oppilaitoksia pyydetään ilmoittamaan opintotoiveistaan mielellään ennen vuoden vaihdetta. Ilmoitamme opetuksen myöntämisestä kevään kuluessa, kun tiedekunnat ovat vahvistaneet opetussuunnitelmat. Avoimen yliopiston opintopäälliköltä saa tarvittaessa apua opetustarjonnan suunnitteluun.

Opinto-oppaat

Päivitetty 23.11.2018 - Levón-instituutti
Login