Ohjeet tenttivalvojille

Tenttien valvonta

Ennen tentin alkamista

Tentit alkavat klo 12.00 ja kestävät 3 tuntia.

Opiskelijoiden on tultava tenttisaliin viimeistään 15 minuutin kuluessa tentin alkamisesta (siis viimeistään klo 12.15). Opiskelijoiden tulee jättää päällysvaatteet, laukut, puhelimet ym. salin eteen tai sivustalle. Opiskelijalla tulee olla mukana vain kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. Muu mahdollinen tentissä tarpeellinen ja sallittava materiaali mainitaan erikseen tenttikysymyspaperissa.

Istumajärjestys

Opiskelijat ohjataan pääsääntöisesti istumaan salin pituussuunnassa jokaiseen paikkaan ja leveyssuunnassa kaksi paikkaa tenttijöiden väliin. Salin täyttäminen aloitetaan valvojan ohjauksessa ja yleensä salin pituussuunnasta. Opintoasiainsihteeri neuvoo tentin alussa mahdollisesta muusta istumajärjestyksestä.

Kysymysten jakaminen

Valvoja jakaa kysymyspaperit tenttijöille "huutamalla" pelkän tentin nimen (tentteihin ilmoittautujia ei lueta yksitellen). Opiskelija merkitään läsnäolevaksi listaan tenttipapereita palautettaessa. Listoilta voidaan jälkikäteen tarkistaa tenttiin osallistuneet. Opintoasiainsihteeri kiertää tenttisaleissa ja selvittää mahdolliset epäselvyydet.

Kysymyspaperi jaetaan aina tekstipuoli alaspäin. Keskustelu on kielletty sen jälkeen kun kysymyksiä on alettu jakaa. Kysymyspaperin saa katsoa vasta kun kaikki kysymyspaperit on jaettu ja valvoja antaa luvan tentin aloittamiseen. Tästä ajankohdasta lasketaan alkavaksi kolmen tunnin kuulusteluaika. Tentin tarkka päättymisaika merkitään taululle (esim. jos kysymykset on jaettu klo 12.10, niin silloin tentti päättyy klo 15.10).

Valvominen/Valvontaraportti

Valvojan tulee kiertää tenttisalissa ja valvoa järjestystä tarkasti. Mikäli valvoja epäilee vilppiä, valvojan tulee poistaa opiskelija salista. Valvoja merkitsee tenttivalvontaraporttiin kaikki epäselvyydet ja häiriöt tentin aikana.

HUOM! Yliopiston tiloissa on tallentava kameravalvonta!

WC:ssä käynti

Jos opiskelija joutuu käymään kesken tentin vessassa, valvojan tulee saattaa opiskelija vessaan. Opiskelijaa ei saa päästää sinne yksin! Mikäli salissa on vain yksi valvoja hän ei saa poistua salista vaan hänen tulee ottaa yhteyttä opiskelijakansliaan, puh 8100.

Tentistä poistuminen

Tentistä saa poistua aikaisintaan 45 minuutin kuluttua tentin ilmoitetusta alkamisajankohdasta (siis aikaisintaan klo 12.45). Opiskelijan on aina tentistä poistuessaan palautettava vähintään yksi vastauspaperi.

Opiskelijan on tentistä poistuttaessa aina todistettava henkilöllisyytensä. Mikäli henkilöllisyystodistusta tai opiskelijakorttia ei ole mukana, opiskelija jättää nimikirjoitusnäytteen valvontaraporttiin. Opiskelijan on käytävä opiskelijakansliassa todistamassa henkilöllisyytensä mahdollisimman pian tentin jälkeen, jolloin nimikirjoitusnäytettä verrataan henkilöllisyystodistukseen.

Vastauspapereiden palauttaminen

Vastauspaperit palautetaan Tervahovin info-pisteen tenttikaappiin. Tenttivastaukset pyydetään palauttamaan tenteittäin järjestettynä. Kahteen tenttiin osallistujan tenttivastaukset laitetaan siihen pinoon missä kyseisen tentin muutkin vastauspaperit ovat. Valvojat laittavat pöydille jääneet tyhjät tenttipaperit takaisin pöydän alla oleviin laatikoihin.

Tenttijä ei saa viedä salista tyhjiä vastauspapereita tentistä poistuessaan.

Lisätietoja tenttivalvonnasta

Jenni Järvinen, opintoasiat

etunimi.sukunimi@univaasa.fi

puh. 029 449 8153

Päivitetty 29.11.2018 - Levón-instituutti
Login