Ohjeita avoimen yliopiston opettajille

Opettaja, näiltä sivuilta löydät tietoa käytännön asioista, joista avoimen yliopiston opettajan on hyvä tietää opetusta järjestäessään.

Opetuspalkkiot 2018-2019

 

AVOIMEN YLIOPISTON OPETUS

Avoin yliopisto on osa yliopiston aikuiskoulutusta ja opetus järjestetään yhteistyössä yliopiston ainelaitosten kanssa. Opiskelu on avointa kaikille halukkaille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa, mutta opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos pääsee yliopistoon pääsykokeen tai ns. avoimen yliopiston väylän kautta.

Avoimen yliopisto-opetuksen pitää kaikilta osin vastata yliopiston normaalia opetusta. Opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen, opetuksen tason ja vaatimusten (tentit ja muut suoritukset sekä niiden arviointi) täytyy vastata ainelaitosten määrittelemää tasoa.

Opettajan on mahdollisuuksien mukaan hyvä ottaa opetuksessa huomioon aikuisopiskelijoiden elämänkokemus ja tietämys työelämästä esimerkiksi harjoitustöiden aiheiden valinnoissa. Myös aikuisia motivoivien pedagogisten toimintatapojen käyttö on suositeltavaa.

Opetusaikataulut löytyvät sivuilta: Opintotarjonta ja ilmoittautuminen

HUOM! Jos käytät opetuksessasi Moodlea, lue ohjeistus verkko-oppimisympäristöistä.

 

Motivoitunutta opetusmieltä!

Autamme mielellämme! kts. yhteystietomme

Päivitetty 20.09.2018 - Levón-instituutti
Login