Esittely

luotsi_puu.jpg

Avoimella yliopistolla on suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä oma, selkeä, aikuisopiskelijalle suunnattu tehtäväalueensa. Avoimen yliopiston tehtävänä on tarjota yliopiston ulkopuolella oleville opiskelijoille akateemista sivistystä ja tuoda tarjolle tutkimukseen perustuvaa yliopistollista opetusta.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa, mutta avoimen yliopiston väylän tai kandidaatin tutkintoon johtavan opintopolun kautta voi päästä erillisvalinnassa yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi.

Avoin yliopisto on mahdollisuus, joka on jokaisen kiinnostuneen käytettävissä. Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita avoimeen yliopistoon. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Niille, jotka eivät ole kiinnostuneet opintosuorituksiin tähtäävästä opiskelusta, avoin yliopisto tarjoaa yleisöluentosarjoja ja seminaareja. Esimerkiksi varttuneemmalle väelle on suunnattu Ikääntyvien yliopisto, jonka luentotilaisuuksiin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita.

Tervetuloa opiskelemaan Vaasan yliopiston avoimeen yliopistoon!

Vaasan yliopisto - Avoin yliopisto

 

Päivitetty 17.05.2017 - Levón-instituutti
Login