panorama_uva_kuva.png

Mediatutkimuksen päivät 2014

Mediatutkimuksen päivät 2014 järjestetään 4.–5.4.2014 Vaasan yliopistolla (Tritonia, Tervahovi ja Fabriikki-rakennuksissa). Tapahtumassa pohdittava kysymys on ”Meidän vai muiden media?”. Pääpuhujina ovat Shani Orgad (London School of Economics and Political Science) ja John Durham Peters (University of Iowa).

Mediatutkimuksen päivillä käsitellään toiseuden ja toiseuttamisen, osallisuuden ja osattomuuden, kuluttamisen ja kansalaisuuden teemoja sekä yhteiskunnallis-kulttuurisia rajanvetoja ja luokitteluja, joiden kautta ”meidät” nähdään tai voidaan nähdä suhteessa ”muihin”.

Median kaupallisuus ja rooli identiteettien rakentajana sekä toisaalta kansalaisten palvelijana nostaa esiin monenlaisia jännitteitä ja haasteita niin alueellisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Medialta vaaditaan kykyä ymmärtää globaalia ja alueellista toiseutta sekä kykyä palvella erilaisia erityisyleisöjä, joille media on aina ollut tärkeä määriteltäessä sitä, ”keitä me olemme”.

Vuoden 2014 Mediatutkimuksen päivät järjestää Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry yhdessä Vaasan yliopiston viestintätieteiden oppiaineen kanssa.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Vaasaan!

Mediatutkimuksen päivien järjestäjät

Päivitetty 17.03.2014 - Verkkotoimitus
Login