Tiedeprojekteja varhaiskasvatukseen

Alla on esittetty esimerkkejä tiedekokeiluista, joita voi toteuttaa päiväkodissa. Työohjeessa on mainuttu lähteet, jotka ovat pääasiassa nettilinkkejä, joista löytää lisätietoa aiheesta.

Luonnon värit työssä havainnoidaan luonnosta löytyviä värejä ja värien sävyjä. Luonnonmateriaaleja voidaan luokitella haluttuihin kategorioihin. Kategorioita voivat olla esimerkiksi koko, elollinen-eloton, väri ja laji. Työn toisessa osiossa tutkitaan välivärien muodostumista pääväreistä värivesien avulla ja harjoitellaan pipetointia. Kuinka monta luokittelukategoriaa te keksitte? Entä mitkä ovat välivärien reseptit?

Metsästä mikroskoopille työssä lähdetään luontoretkelle lähimetsään. Yksityiskohtainen työohje löytyy Lounais-Suomen LUMA-keskuksen kotisivuilta. Luonnossa tehdään tarkkoja havaintoja kasveista ja hyönteisistä. Halutessaan voidaan luonnosta kerätä näytteitä ja tutkia niitä lisää mikroskoopilla tai suurennuslasilla. 

Magneetit ja magneettiset materiaalit työssä tutustutaan kestomagneetteihin ja luokitellaan esineitä/materiaaleja magneettisuuden perusteella magneettisiin ja ei-magneettisiin. Huomataan myös, että magneetin ympärillä on magneettikenttä, joka läpäisee esimerkiksi muovin ja paperin. Sen takia magneettinen esine tarttuu kestomagneettiin, vaikka ne eivät olisi suoraan kosketuksissa toisiinsa. Tähän perustuu esimerkiksi metallinilmaisimien toiminta. Niillä voidaan etsiä metallisia aarteita luonnosta.

Luonnon happamuus työssä luokitellaan arkielämästä tuttuja nesteitä happamiin ja neutraaleihin. Happamuuskäsite yhdistetään ympäristökasvatukseen tutkimalla ympäristön vesinäytteitä ja maaperänäytteitä. Mietitään yhdessä, mikä happamoittaa ympäristöä ja voiko siitä olla haittaa. Miten ympäristön happamoitumista voidaan hillitä?

Ilmapallon täyttö hiilidioksidilla työssä täytetään ilmapallo tekemällä kemiallinen reaktio käyttäen ruokasoodaa ja etikkaa. Hiilidioksidi on yksi ilmamme kaasuista ja sillä on omat ominaisuutensa. Se on ilmaa raskaampaa ja valuu aina alaspäin.

Päivitetty 19.11.2018 - Luma-keskus
Login