Suunnittele peliprojekti omaan kouluun

Opetuskokonaisuuden alkuperäiset kehittäjät (2017-2018):

  • Timo Ahola ja Olli Raatikainen, Koodiopisto (www.koodiopisto.fi)
  • Jaakko Yliojanperä, Fysiikan lehtori, Vaasan yliopisto
  • Anna-Sofia Kantola, Pro gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto

Opetuskokonaisuuden jatkokehittäjä, tämän materiaalin tekijä ja kouluttaja (2018-):

  • Hanna Hankaniemi, LUMA-kouluttaja, Vaasan yliopisto

LUMA-keskus Pohjanmaa tarjoaa opettajille ilmaisen itseopiskelumateriaalin oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnitteluun ja peruskouluun soveltuvien ohjelmointialustojen käyttöön. Materiaali antaa opettajille ideoita, keinoja, linkkejä ja vinkkejä oppiainerajat ylittävän, eheyttävää opetusta tukevan opetuskokonaisuuden suunnitteluun. Koulutusmateriaali on suunnattu ala- ja yläkoulun opettajille.

Peliprojekti-koulutus.png

Isompi kuva aukeaa tästä.

Koulutusmateriaalit

Koulutumateriaalit on jaettu kolmeen osaan, joista yksi toimii koulutuksen runkona, toinen tukimateriaalina ja kolmas kokoaa suunnitelman. Materiaalit sisältävät ryhmätöitä ja suunnittelua ohjaavia tehtäviä. Ajankäytön määrää ryhmän toiminnan tahti. Koulutuksen rakenne ja arvioitu ajankäyttö löytyvät yllä olevasta kuvasta.

"Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun" - materiaali toimii koko itseopiskelumateriaalin runkona ja ohjaa suorittamaan tehtävät oikeassa järjestyksessä. Aloita siis aiheeseen tutustuminen tästä materiaalista!

"Oppiainerajat ylittävän peliprojektin suunnittelu omaan kouluun - Vinkkipankki" toimii koulutuksen oheismateriaalina ja tiivistää koulutuksen tietosisältöön liittyvät asiat lyhyesti ja ytimekkäästi. Vinkkipankki sisältää myös paljon hyödyllisiä linkkejä, jotka kannattaa ottaa talteen.

"Opetuskokonaisuuden suunnittelua ohjaavat tehtävät" - toimivat koko suunnitelman kasaavana monistenippuna. Tämän avulla saadaan tehtyä aikataulutettu ja tarkka opetussuunnitelma peliprojektin vetoon omalla koululla.

 Ohjelmointialustaan tutustumista ohjaa sivustomme materiaaleista löytyvät tutoriaalit.

Ohjelmointia Scratch- ohjelmalla.

Ohjelmointia Construct2- ohjelmalla.

Materialet på svenska:

"Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan" - materialet. Börja här!

"Planera läroämnesövergripande spelprojekt för sen egna skolan - Tipsbanken" - materialet innehåller tips, websidor etc.

"Uppgifter som styr planeringen av undersvisningshelheten" - materialet innehåller uppgifter för lärarna.

 

Lisätietoa koulutusmateriaalista antaa

LUMA-kouluttaja Hanna Hankaniemi, hanna.hankaniemi@univaasa.fi, puh. 029 449 8340

Päivitetty 25.06.2019 - Luma-keskus
Login