Käyttäjäinnovaatiot

Käyttäjäinnovaatioiden hyödyntäminen Pk-yritysten innovaatiotoiminnassa. Tarkastelussa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteet ja palvelut Pohjanmaan maakunnassa.

Pk-yritykset toimivat tyypillisesti lähellä asiakkaitaan, mutta niillä on rajalliset resurssit kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja. Usein käyttäjät (asiakkaat, kuluttajat, kansalaiset) huomaavat ensimmäisinä uudet ongelmat ja luovat niihin sopivia ratkaisuja.

Tämän hanke edistää Pk-yritysten kykyä hyödyntää omassa innovaatiotoiminnassaan käyttäjien oivalluksia ja käyttäjien kehittämiä ratkaisuja – käyttäjäinnovaatioita. Hanke toteutetaan Pohjanmaan maakunnassa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden alueella. Hankkeen kohderyhmiä ovat alueen pk-yritykset, terveyden ja hyvinvointialan julkiset toimijat sekä järjestötoimijat.

Hankkeen aikana laadimme työkalun käyttäjäinnovaatioiden hyödyntämiseen.

Hankkeen aikana toteutimme haastatteluja, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta käyttäjäinnovaatioiden hyödyntämisestä alueen yritys- ja järjestökentässä.

Toukokuussa 2018 järjestimme tilaisuuden, joka tarjosi alan toimijoille mahdollisuuden ideoida ja työstää työskentelytapoja ja kanavia käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.

Hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Pohjanmaan liitto, AIKO ERM) ja Vaasan yliopisto. Yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa on Arja Kuusisto (arja.kuusisto@uva.fi).

Logo+teksti-3v.jpg

Päivitetty 14.06.2018 - Verkkotoimitus
Login