Opetushenkilöstön yhteystiedot

Kielten tutkinto-opetuksen sekä tutkimuksen liikkeenluovutus Vaasan yliopistolta Jyväskylän yliopistolle on aiheuttanut muutoksia Vaasan yliopiston yksikkörakenteeseen.

Seuraavat yksiköt ovat siirtyneet osaksi Jyväskylän yliopistoa:

  • Englannin kieli
  • Nykysuomi ja kääntäminen
  • Pohjoismaiset kielet
  • Saksan kieli ja kirjallisuus

Yhteystiedot

Osa kielten opetuksesta järjestetään edelleen Vaasan yliopistossa ja osa liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvista opettajista on sijoittunut Vaasan yliopiston tiloihin. Vaasan yliopistossa opettavien kielten liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvien opettajien yhteystiedot ja vastaanottoajat on esitetty alla olevassa taulukossa.

Opettaja
(sukunimi, etunimi)

Oppiaine
(koulutusohjelma)

Huone

Sähköposti

Puhelin

Vastaanottoaika

Goymer, William Englannin kieli F243 etunimi.sukunimi(a)uva.fi 040 805 5090 Tiistaisin klo 10-11
Lönnroth, Harry Ruotsin kieli (JyU) harry.h.lonnroth(a)jyu.fi 040 805 5086
Mård-Miettinen, Karita F255 karita.h.mard-miettinen(a)jyu.fi 040 805 5095 Sopimuksen mukaan
Mäntymäki, Helen Englannin kieli F255 t.helen.mantymaki(a)jyu.fi 040 805 5096
Nevasaari, Elina F256 elina.a.nevasaari(a)jyu.fi 040 805 5097 Sopimuksen mukaan
Parry, Christoph F465 etunimi.sukunimi(a)uva.fi 029 449 8399
Rantala, Maud Ruotsin kieli F244 etunimi.sukunimi(a)uva.fi Sopimuksen mukaan
Skog-Södersved, Mariann Saksan kieli F242 etunimi.sukunimi(a)uva.fi 040 805 5105 Sopimuksen mukaan
Åkers, Ann-Marie Nykysuomi, Finska F245 etunimi.sukunimi(a)uva.fi 040 805 5089

 

Lisätietoja liikkeenluovutuksesta:

Eija Heinonen-Özdemir Eija Heinonen-Özdemir 
Koulutusvastaava, humanistinen ala
Yliopistopalvelut, Opiskelun ja opetuksen palvelut
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8149
Fabriikki F476 
Päivitetty 27.09.2019 - Verkkotoimitus
Login