panorama_img_1809m.jpg

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Kansainvälisen kokemuksen merkitys on kasvanut niin työ- kuin yksityiselämässäkin. Vaasan yliopistossa koulutetaan johtajia ja asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia kansainvälisissä tehtävissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Tarjoamme opiskelijoillemme erilaisia mahdollisuuksia kartuttaa kansainvälistä kokemusta opintojen aikana. Vuosittain reilut 200 opiskelijaa viettää lukukauden tai -vuoden ulkomailla opiskellen tai työskennellen. Vilkasta opiskelijaliikkuvuutta edistävät Vaasan yliopistossa opetettavat alat, jotka soveltuvat erinomaisesti kansainväliseen opiskeluun. Vaihdossa voi lukea jotain uutta tai syventää oman alan osaamista erilaisesta näkökulmasta.

Kansainvälinen kokemus kantaa paljon opiskeluaikoja pidemmälle. Niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin työnantajat arvostavat kykyä toimia kansainvälisessä kontekstissa ja kokemusta erilaisista kulttuureista. Vaasan yliopistolla on hyvät yhteydet maailmaan, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää opintojen aikana.

Kansainvälistyäkseen ei aina kuitenkaan tarvitse lähteä ulkomaille, vaan Vaasassa siihen on mahdollisuus joka päivä. Kansainvälinen Vaasan yliopisto tarjoaa loistavat mahdollisuudet myös kansainvälistymiseen kampuksella ja kaupungilla. Tarjolla on useita englanninkielisiä opintokokonaisuuksia ja kasvava osuus akateemisesta henkilökunnastamme on kansainvälistä. Ruotsia, englantia ja muita kieliä kuulee kampuksella ja kaupungilla päivittäin.

Yliopistoon tulee vuosittain n. 200 vaihto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa, ja yliopistolla aloittaa vuosittain reilut 100 uutta kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, jotka suorittavat englanninkielisiä kaksivuotisia maisteriohjelmia. Kv-tuutorointi on hyvä tapa saada ystäviä ja kansainvälistyä kotikampuksella.

Vaasan yliopiston linjauksen mukaisesti yliopiston opiskelijoille tarjotaan opintojen aikana valmiudet kansainvälistymiseen. Kansainvälistymisvalmiudet voivat muodostua esim. vaihto-opiskelusta tai muista vieraalla kielellä suoritetuista opinnoista. Voit lukea lisää eri kansainvälistymismahdollisuuksista alavalikoista.

Liikkuvuuspalveluiden sekä kv-maisteriohjelmien yhteystiedot

Tutkijaliikkuvuutta koordinoi Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu sekä HR-yksikkö. Kaikissa tutkijaliikkuvuutta koskevissa asioissa voit olla yhteydessä Tutkimuksen palveluihin (tutkimus@lists.uwasa.fi) tai HR-yksikköön (international.hr@uva.fi)

Päivitetty 15.12.2020 - Verkkotoimitus
Login