Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys?

Julkaistu 16.09.2019. - Hankkeet

Tutkimus kansalaisten ja vaikuttajien ilmastonmuutosta koskevista käsityksistä.

Hankkeessa tutkitaan suuryritysten johtajien, poliittisten päättäjien ja kansalaisten ilmastonmuutosta koskevia asenteita, motivaatiotekijöitä ja tiedontasoa sekä ihmisten sisäisiä ja keskinäisiä asenneristiriitoja.

Mistä suuryrityksissä, politiikassa ja kansalaisten tasolla innostutaan, mikä jarruttaa tekoja? Onko ristiriitojen lisäksi yhteistä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta? Laajojen kyselytutkimusten ja kohdennettujen haastatteluiden lisäksi hankkeessa on vahva yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen elementti.

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on löytää yhteistä ymmärrystä ja lisätä luottamusta tehokkaan ilmastopolitiikan perustaksi.

Hankkeen monialaisessa, rajat ylittävässä konsortiossa ovat mukana Energiateollisuus ry, e2 Tutkimus, Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab (Vaasan yliopisto), Kuntaliitto, maa- ja metsätalousministeriö, MTK ry, STTK ry, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Vuoden kestävän hankkeen kokonaisbudjetti on 250 000 euroa. Konsortion jäsenet vastaavat yhdessä hankkeen rahoituksesta.

Tutkimusta johtavat yhdessä Karina Jutila (e2 Tutkimus) ja Mari K. Niemi (InnoLab, Vaasan yliopisto). Vaasan yliopistosta tutkijatiimissä ovat mukana projektitutkija Annu Perälä ja filosofian professori Tommi Lehtonen, ja e2 Tutkimuksesta tutkijat, valtiotieteen tohtorit Ville Pitkänen ja Jussi Westinen sekä tutkimuskoordinaattori Aino Heikkilä.

Hankkeen nimi: Ilmassa ristivetoa - Löytyykö yhteinen ymmärrys?
Hankkeen kesto:
10/2020 asti
Budjetti:
250 000 euroa, josta konsortion jäsenet vastaavat yhdessä
Hankkeen johtajat: johtaja Karina Jutila, e2 Tutkimus, s-posti karina.jutila@e2.fi, puh. 050 5515 361 ja johtaja Mari K. Niemi, Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalusta, s-posti mari.k.niemi@univaasa.fi, puh. 029 449 8510
Hankekumppanit:
Energiateollisuus ry, e2 Tutkimus, Innovaatiot ja yrittäjyys InnoLab (Vaasan yliopisto), Kuntaliitto, maa- ja metsätalousministeriö, MTK ry, STTK ry, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö
Tutkijaryhmän yhteyshenkilöt:
tutkija Ville Pitkänen, e2 Tutkimus, s-posti ville.pitkanen@e2.fi, puh. 040 7770 869 ja projektitutkija Annu Perälä, Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalusta, s-posti annu.perala@univaasa.fi, puh. 029 449 8467

Hanke sosiaalisessa mediassa:

Hankkeen julkaisut

Hankkeen tiedotteita:

Hankkeen kirjoituksia:

Hankkeen esiintymisiä ja tapahtumia:

Hanke mediassa:

__________________________________________________________________________________________all_logos.png

Takaisin

Päivitetty 05.10.2020 - Verkkotoimitus
Login