Täydennyskoulutus

Introduktion till språkbad

Tuleeko kielikylpyopetukseenne uutta henkilökuntaa? Tervetuloa kurssille Introduktion till språkbad!

Kurssin järjestää Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus syksyllä 2016. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy mm. verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä, luokkahuonevierailuja sekä lähiopetusta. Osallistuminen edellyttää toimivan verkkoyhteyden (opetuksessa hyödynnetään Moodle-oppimisalustaa).

Kurssi sisältää:

- Seuraavia aiheita käsitteleviä verkkoluentoja

  • Kielikylvyn määritelmiä
  • Kielikylvyn synty, kehitys sekä ominaispiirteet
  • Kielikylpyopetus
  • Kielikylpykasvattaja ja kielikylpyopettaja
  • Työtavat ja opetusmenetelmät kielikylvyssä

- Vapaaehtoisia tehtäviä verkkoluentoihin liittyen
- Vierailu kielikylpypäiväkotiin ja -kouluun
- Lähiopetustapaaminen (5 tuntia)

Kurssi alkaa viikolla 39 itsenäisellä työskentelyllä kurssin Moodle-sivustolla. Työskentelyaikaa on viisi viikkoa. Tämän lisäksi osallistuja vierailee oma-aloitteisesti vähintään yhdessä ryhmässä kielikylpypäiväkodissa tai -koulussa. Kurssin päätteeksi järjestetään lähiopetustapaaminen Helsingissä 3.11.2016. Tarpeen mukaan vastaava tilaisuus järjestetään myös Vaasassa 10.11.2016 (edellyttää vähintään viisi osallistujaa).

Kurssin hinta on 175 euroa (sis alv), johon sisältyy verkkoluennot, kurssimateriaali sekä lähiopetustapaaminen (sisältää kahvitarjoilun). Lähiopetuksen kurssikieli on ruotsi. Verkkoluennot ja niihin liittyvät tehtävät ovat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Ilmoittaudu viimeistään 4.9.2016 tässä.

Yhteystiedot:
Maria Kvist
Yliopisto-opettaja
maria.kvist@univaasa.fi
puh. 029 449 8346

Päivitetty 17.08.2016 - Filosofinen tiedekunta
Login