Opinnot

Monikielisyyden opintokokonaisuus

Vaasan yliopiston opiskelija voi opiskella monikielisyyttä lyhyenä (25 op) tai pitkänä sivuaineena (60 op). Opetus annetaan suurimmaksi osaksi ruotsiksi ja opettajina toimivat Kielikylpykeskuksen tutkijat.

Ruotsin kielen ja kielikylvyn maisteriohjelma (MAISS)

Ainutlaatuinen maisteriohjelma, jossa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää ruotsin kielen taitoa ja erikoistua samalla monikielisyyteen ja kielikylvyn teoriaan ja käytäntöön.

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma (KIKY)

Syksyllä 2014 Vaasan yliopistossa alkoi uusi Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa ja sisältää ruotsin kielen ja monikielisyyden opinnot, luokanopettajan monialaiset opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat suorittavat koulutusohjelmassa sekä humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) että filosofian maisterin tutkinnon (FM). Koulutusohjelma antaa opettajan kelpoisuuden.

Täydennyskoulutus

Vaasan yliopiston Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus järjestää säännöllisesti täydennyskoulutusta kielikylpyopettajille. Syksyllä 2015 järjestetään täydennyskoulutuskurssi Introduktion till språkbad.

Päivitetty 28.05.2015 - Verkkotoimitus
Login