Lyhyesti kielikylvystä

yliopisto32.JPG

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusohjelma, joka on tarkoitettu kaikille niille, jotka puhuvat enemmistökieltä ensikielenään, eivätkä muuten ole luonnollisesti yhteydessä kielikylpykieleen.

Kielikylpy perustuu olettamukseen, että toisen kielen omaksuminen tapahtuu tehokkaimmin tarkoituksenmukaisessa kommunikaatiotilanteessa. Kielikylvyn näkyvin piirre on, että opetus annetaan aluksi suuremmaksi osaksi muulla kuin oppilaiden ensikielellä, toisin sanoen oppilaille opetetaan esim. matematiikkaa ja biologiaa kielikylpykielellä.

Kun oppilaat ovat 5-6 luokalla annetaan opetus puoliksi kielikylpykielellä ja puoliksi oppilaiden ensikielellä ja muilla kielillä. Opettajat, jotka opettavat kielikylpykielellä käyttävät vain kielikylpykieltä oppilaiden kanssa, koska on tärkeää, että oppilaat saavat kuulla ja käyttää kieltä eri tarkoituksissa ja tilanteissa. Tämän lisäksi opettaja on myös tärkeä kielimalli oppilaille.

Oppilaita kannustetaan kielikylpykielen käyttöön alusta lähtien ja heidän odotetaan käyttävän kieltä kommunikoidessaan kielikylpyopettajan ja muiden kielikylpyoppilaiden kanssa. Niille tunneille, joissa opetus annetaan muulla kuin kielikylpykielellä tarvitaan toinen opettaja, koska kielikylpyopettaja opettaa vain kielikylpykielellä.

Kielikylvyn tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat toiminnalliset taidot sekä kirjallisessa että puhutussa kielikylpykielessä samanaikaisesti kun heidän ensikielensä kehittyy.

Kielikylpyohjelma noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja kielikylpyoppilaat saavat ne tiedot, jotka opetussuunnitelma heiltä edellyttää. Kielikylpyoppilaat omaksuvat sen lisäksi toimivan toisen kielen ja oppivat tuntemaan toisen kielen mukanaan tuoman kulttuurin samalla kun heidän ensikieli ja tietoisuus omasta kulttuurista kehittyy.

Esite: Ruotsin kielen kielikylpy

Päivitetty 30.04.2015 - Verkkotoimitus
Login