panorama_yliopisto44.JPG

Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus

Kielikylvyn ja monikielisyyden keskuksen löydät Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten yksiköstä. Pohjoismaisten kielten yksikössä on tutkittu kaksi- ja monikielisyyttä 1970-luvun lopusta lähtien. Aihetta koskevien tutkimusten lisääntyminen johti vuonna 1997 toisen kielen omaksumisen lahjoitusprofessuurin ja Kielikylvyn ja monikielisyyden keskuksen perustamiseen.

Keskuksen pääasiallinen tehtävä on kaksi- ja monikielisyyden tutkiminen, painopisteenä on erityisesti varhainen täydellinen kielikylpy ruotsin kielellä. Keskuksen tutkijat osallistuvat myös monikielisyysopiskelijoiden peruskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen sekä antavat tietoa kielikylvystä ja monikielisyydestä.

Kielikylvyn ja monikielisyyden keskuksen toiminta on alusta lähtien tapahtunut läheisessä yhteistyössä mm. kanadalaisten, katalonialaisten ja amerikkalaisten kielikylpytutkijoiden kanssa. Keskuksen tutkijat ovat mm. järjestäneet useita  kansainvälisiä kielikylpykonferensseja, luoneet kielikylvylle sähköisen keskustelufoorumin (LIME) ja aloittaneet kansainvälisen kielikylpyaiheisen tieteellisen lehden Journal of Immersion and Content-Based Language Education, jota keskuksen tutkijat toimittavat yhdessä kansainvälisten kollegojensa kanssa.  Lisäksi keskuksen tutkijat esitelmöivät ja julkaisevat ahkerasti kansainvälisillä foorumeilla.

Päivitetty 15.08.2016 - Verkkotoimitus
Login