Miten voin lahjoittaa?

Vaasan yliopistosäätiö ottaa vastaan lahjoituksia, jotka se myöntää edelleen apurahoina ja avustuksina tutkijoille ja opiskelijoille mm. lopputyön sekä väitöskirjan tekemiseen tai muuhun tutkimustyöhön ja hankkeisiin. Yksityishenkilö voi tukea säätiön toimintaa tekemällä säätiölle lahjoituksen tai testamentin. Lahjoituksen voi tehdä jo olemassa oleviin rahastoihin tai on myös mahdollista muodostaa nimikkorahasto. Lahjoitus jaetaan apurahoina lahjoittajan toivomalle koulutusalalle tai muulle kohteelle. Säätiön toimintaa hallinnoi säätiön hallitus sekä valtuuskunta. Yhteisöjen ja yritysten tekemä 850 - 50 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa (ei koske avoimia yhtiöitä eikä kommandiittiyhtiöitä).

Lahjoittaminen on vaivatonta. Lahjakirjalomake on saatavilla säätiön asiamieheltä tai tältä sivulta. Lahjoittaja toimittaa täytetyn lahjakirjan säätiölle sekä maksaa lahjoitussumman säätiön pankkitilille FI64 2052 1800 0315 86. Lisätietoja lahjoituksesta ja testamentista antaa säätiön asiamies Elina Blomqvist.

Elina Blomqvist Elina Blomqvist 
Päällikkö, talouden ja hankehallinnon palvelut
Yliopistopalvelut, Talouden ja hankehallinnon palvelut
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8508
Konttori KO202 
Päivitetty 29.03.2019 - Verkkotoimitus
Login