FITech ICT

FITech ICT täydennyskouluttaa aikuisia

FITech ICT:n tavoitteena on tarjota elinikäisen oppimisen sisältö tietotekniikan alalta 3 000–5 000 henkilölle Suomessa. Vaasan yliopisto tarjoaa tietotekniikan peruskokonaisuuden sekä erityisesti energia-alan tarpeisiin suunnitellut syventävän tason moduulit Digital Management ja Robust Intelligent Systems. Koulutukset alkavat syyskuussa. OKM:n jatkuvan oppimisen rahoituksen myötä ICT-kurssit ovat aikuisopiskelijoille maksuttomia.

•Tietotekniikan peruskokonaisuus (suomeksi)

•Digital Management (in English) tiiminvetäjille, tuotekehityspäälliköille

•Robust Intelligent Systems (in English) kehittäjille

Moduuleista voi valita yksittäisen opintojakson, joka täydentää omaa osaamista tai suorittaa kokonaisen moduulin. Peruskokonaisuuden suorittaminen lähtee alkeista. Syventävät opinnot soveltuvat parhaiten henkilöille keillä on korkeakoulututkinto tai vastaavat taidot. Tutustu ennakkotietovaatimuksiin kurssisivuilla ja valitse sopivan tasoinen opintojakso. 1 opintopiste tarkoittaa noin 27 tuntia työtä, mikä sisältää luentojen ja harjoitusten lisäksi myös omaa opiskeluaikaa. Opinnot ovat yliopistotasoisia. Osaamisesi päivittyy, mikä on tärkeää nykyisessä työelämässä ja sinun tulevaisuuttasi ajatellen, ja opinnoista saa yliopiston opintopisteitä.

Ensimmäiset koulutukset alkavat syyskuun alussa. Tietotekniikan peruskokonaisuuteen ja syventävään Robust Intelligent Systems -moduuliin kuuluu vielä lähiopetusta, jota pyritään videoimaan ja järjestämään harjoitusryhmiä Vaasan kampuksella aikuisopiskelijoille sopivina aikoina. Harjoitusryhmät ovat tarpeellisia koodauksen oppimisessa ja vaativilla teknisillä kursseilla. Syventävä Digital Management -moduuli on melkein kokonaan joustavaa verkko-oppimista. Suoritustavat saadaan tarkennettua syyskuun alussa.

Opiskeluoikeushaku on jo käynnissä, katso lisätieto-linkit alla! Opinto-oikeushaku päättyy viikkoa ennen opintojakson alkua. Esimerkiksi Digital Management-moduulin ensimmäinen opintojakso alkaa 2.9., joten sitä opintojaksoa ja koko moduulia suorittamaan haku päättyy 26.8. Kannattaa kuitenkin olla ajoissa ja varmistaa paikkasi ja opintojen sujuva alku hakemalla opiskeluoikeutta hyvissä ajoin!

Opiskeluoikeutta kesälomien aikana hakeneet saavat opiskeluoikeuden elokuun alussa ja lisätietoja opintojen aloittamiseen liittymistä käytännön asioista. Opetus-, harjoitus- ja tenttiaikatauluja voi katsoa tästä Aikataulu-linkistä.

Tietotekniikan peruskokonaisuus (25 op)

Tietotekniikan peruskokonaisuus lähtee alkeista, joten voit hakea suorittamaan sitä, vaikka et olisi yhtään koodannut ennen! Matemaattisen ajattelun osaaminen helpottaa koodaamisen oppimista. Voit myös valita yksittäisen opintojakson.

Kokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa tietojärjestelmän kehittämisprosessin perusteet. Hän osaa web-ohjelmoinnin perusteet, suunnitella ja toteuttaa relaatiotietokannan sekä tehdä pieniä tietokoneohjelmia ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen.

Hän kykenee hyödyntämään olioperusteista mallintamista ohjelmistosuunnittelussa sekä ohjelmistotuotannossa. Opetettavia ohjelmointikieliä ja -työkaluja kokonaisuudessa ovat muun muassa Java (Play!), SQL, XML, Javascript (Angular) ja UML.

TITE1070 Ohjelmointi (5 op) 30.9.-27.11.19

TITE1090 Tietojärjestelmän kehittäminen (5 op) 19.9.19.-31.10.19 Peruskokonaisuuden ensimmäinen kurssi - hakuDL 12.8.

ICATC2100 Tietokannat ja avoimet rajapinnat (5 op) 21.10.19-29.11.19

TITE2140 Web-teknologiat (5 op) 13.1.20-20.2.20

TITE2040 Oliomallinnus (5 op) 2.3.20-8.4.20

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tietotekniikan peruskokonaisuuteen fitech.io:ssa

 

Työelämäyhteistyömoduulit

Erityisesti energiasektorin tarpeeseen koostetut syventävät moduulit pidetään englanniksi. Digital Management keskittyy yrityksen tietoteknisten toimintojen johtamiseen. Robust Intelligent Systems -moduulissa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan menetelmiä erilaisiin älykkäisiin ja oppiviin järjestelmiin.

Digital Management (20 cp)

During this module of digital management the student learns how to manage the information systems portfolio in a company and how to analyse and develop IT governance and processes. The student also learns how to analyse, design, plan and implement the strategy of the company with enterprise architectures, for example transaction processing systems and decision support systems. The student will also learn methods and techniques to design, build and control project portfolios.

The student will decide whether to focus on designing services based on data, information and human expertise streams or to focus more on the business development side via building industrial product-service offerings, service blueprinting, and service pricing and delivery.

TITE3270 Management of ICT Function (5 cp) 2.9.19-25.10.19 Opintojakso täysin verkossa Moodle-oppimisympäristössä! HakuDL 26.8.

TITE2230 Enterprise Architectures (5 cp) 10.3.20-29.4.20

ISAN3040 Project Portfolio Management (5 cp) 7.1.20-10.3.20

And one of the two service related courses

ISAN3050 Service Design (5 cp) Ensimmäinen luento 13.1.20, muut luennot verkossa

JOHT3062 Service Business Development (5 cp) ilmoittautuminen viimeistään 2.2.20; ennakkotehtävä, intensiivipäivät 10.-12.3.20 ja  21.-24.4.20

Lisätietoa ja ilmoittautuminen syventävään Digital Management-moduuliin

Robust Intelligent Systems (22 cp)

During this module of methods and technologies for robust intelligent systems the student will learn theoretical concepts of machine learning algorithms and methods for data classification, clustering and projection. The student also learns methods for fuzzy logic, neural networks, soft computing, evolutionary algorithms and their applicability to energy technology applications in particular. The student gets familiar with concepts of cryptography, types of cyber security threats in distributed systems and IoT, and to identify weak points and protect typical embedded systems.

In addition, the student can choose a course with a learning outcome of 1) being able to select sensors for control applications, 2) learning about smart IT devices of electrical engineering or 3) gaining deeper knowledge of the tools for cyber security management.

ICAT3120 Machine Learning (5 cp) 20.1.20-12.3.20

ICAT2090 Artificial Intelligence in Energy Technology (5 cp) 9.1.20-17.3.20

ICAT3160 Security of Embedded and Distributed Systems (7 cp) 30.9.19-3.12.19 Kokonaisuuden ensimmäinen kurssi, hakuDL 23.9.

And one of the following courses to strengthen the competence

ICATC2030 Energy Technology ICT (5 cp) 28.10.19-10.12.19

TITE3370 Management of Cyber Security (5 cp) next time spring 2021

Lisätietoja tästä syventävästä teknisestä moduulista ja ilmoittautuminen

 

Kysymyksiä FITech ICT-täydennyskoulutuksista voit lähettää osoitteeseen

fitechictinfo@uwasa.fi tai soittaa 029-449 8344.

Päivitetty 21.11.2019 - Verkkotoimitus
Login