Digital Economy

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Digital Economy –tutkimusalustalla keskitytään digimurrokseen teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Tutkimusaiheisiin kuuluvat moninaiset datan ja tiedon näkökulmat – miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoimintaan, suojataan ja turvataan. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, data-analyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio.

Tutkimusalustalla hyödynnetään yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla. Tutkimusalustan vaikuttavuus muodostuu muun muassa sen tutkimus- ja kehityshankkeissa tuotetuista innovaatioista ja kaupallistamisaloitteista liittyen digitaalivallankumoukseen yhteistyössä elinkeinoelämän, julkishallinnon sekä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Digital Economy -tutkimusalustalla olet uuden digitaalisen yhteiskunnan eturintamassa!

Heidi Kuusniemi Heidi Kuusniemi 
Johtaja, digital economy
Digital Economy
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8504
Fabriikki F464 
Päivitetty 01.12.2020 - Verkkotoimitus
Login