1. Ideointimenetelmät

Voit käyttää tässä kirjastossa kuvattuja ideointimenetelmiä sellaisenaan tai osana työpajatyöskentelyä (kirjasto 12). Valitse sopiva ideointimenetelmä alla olevasta taulukosta lukeaksesi lisätietoa siitä.

CoProtoLabin palveluiden ideointiprosessin vaiheet Yksin käytettävät menetelmät Ryhmässä käytettävät menetelmät (osallistujat samasta organisaatiosta) Sekaryhmässä käytettävät menetelmät (osa osallistujista yhteistyökumppaneita, asiakkaita, käyttäjiä)

1.1 Edellytysten luonti uuden kehittämiselle

Milloin käytetään:

a) Ennen palvelunkehittämisprojektin aloittamista kun kehittämiskohdetta ei tiedetä

b) Kun tiedetään kehityskohde ja mitä haasteita halutaan ratkaista

 

1.2 Ideointi

Milloin käytetään:

a) Ideoiden generointiin

b) Ideoiden jalostamiseen - kun palveluideasta on jo konkreettisempi muoto

1.3 Kokeilu

Ideoiden testaaminen ja kokeileminen käytännössä

Päivitetty 10.11.2019 - SC-research
Login