CS3-Innovation

Kansalaiset älykkään erikoistumisen ja avoimen innovaatiotoiminnan uudistajina - CS3-Innovation

CS3-Innovation-hanke tukee Vaasan yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamista vahvistamalla Vaasa Energy Business Innovation Centren (VEBIC) ja Opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian yhteydessä tehtävää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä alueellista, kansallista ja kansainvälistä verkottumista ja kärkiosaamista. Hanke myös edistää Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategista uudistumista. Edelleen hanke tukee Vaasan yliopiston ja muiden korkeakoulujen avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Hankkeen työpaketit:

Työpaketti 1: Alueellisten toimintaryhmien perustaminen

Työpaketti 2: Avoimen, kansalaiskeskeisen innovaatiotoiminnan toimintamallit

Työpaketti 3: Jatkotoimenpiteiden valmistelu

Hankkeen konkreettisena tuloksena on kolmen alueellisen, kansalaisista koostuvan toimintaryhmän perustaminen. Työpajatyöskentelyn kautta kehitetään myös uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat kansalaisten aktiivisen osallistumisen erilaisissa rooleissa kehitettäessä uusia energia-alaan ja kestävään kehitykseen liittyviä tuotteita ja palveluita.

Hankkeen yhteydessä valmistellaan myös hakemukset H2020- ja Erasmus+-ohjelmiin, jolla halutaan varmistaa kokeiluhankkeen toiminnan jatkuminen ja edelleen kehittäminen.

Yhteystiedot

Juho-Pekka Mäkipää, +358 (0)29 449 8151, etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)

Mona Enell-Nilsson, +358 (0)29 449 8400, etunimi.sukunimi@univaasa.fi

Juha Vänskä, +358 (0)29 449 8331, etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)

Facebook:

www.facebook.com/cs3innovation

 

Hankkeen rahoittaja

obotnia_Logo_sv_fi.jpg

Päivitetty 12.04.2018 - Verkkotoimitus
Login