Pohjanmaasta mielenterveyden edistämisen mallimaakunta

Julkaistu 10.10.2014. - BoWer

Tänään 10.10 vietetään maailmanlaajuista Mielenterveyspäivää. Tänä vuonna erityistä huomiota saa lasten mielenterveyden edistäminen. Lisäksi huomiota suunnataan mielenterveysongelmien ehkäisemiseen, palveluun ja hoitoon sekä omaisten asemaan. Näistä aiheista nostamme esille henkisen hyvinvoinnin edistämisen ja positiivisen mielenterveyden.

Mitä on positiivinen mielenterveys? Yhtä vastausta tähän ei ole, mutta näitä siihen yhdistetään: keskimääräistä parempi mielenterveys, optimismi, kypsyys ja identiteetin tunne, ilon ja toivon tunteet, tunneäly, omakohtainen koettu hyvinvointi, kyky sopeutua ja kyky toipua vaikeuksista.

Maailman terveysjärjestö, WHO määrittelee mielenterveyden kokonaisvaltaiseksi fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Mielenterveyttä on, että ihminen on tietoinen vahvuuksistaan, selviytyy normaalista elämään kuuluvasta stressistä, pystyy toimimaan tuottavasti ja antamaan oman panoksensa yhteisölleen.

Pohjanmaalla on toiminut vuodesta 2007 lähtien Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkosto BoWer. BoWer edistää eri-ikäisen ja erilaisista kulttuureista tulevan alueen väestön hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä tutkimuksen ja kehittämisen keinoin. Tutkimustyön tukena on THL:n, Vaasan yliopiston ja muiden alueen korkeakoulujen yhteinen hyvinvoinnin ja johtamisen tutkimusohjelma, joka on kansainvälisesti verkottunut. Yksi tutkimusteemoista on positiivinen mielenterveys, jonka alla tutkitaan mitkä asiat ihmisten elämässä estävät tai edistävät hyvää mielenterveyttä. Myös tietoteknologian ratkaisuja, netti- ja sähköisiä palveluja mielenterveyden edistäjänä, tutkitaan.

Tärkeitä onnistumisia ovat olleet mm. alueellinen terveys- ja hyvinvointikysely (ATH). Kysely on THL:n koordinoima ja toteutuu nykyään säännöllisesti koko Suomessa. Erityistä Pohjanmaan ATH-kyselyssä olivat positiivista mielenterveyttä selvittävät kysymykset. Vastauksia hyödynnetään paraikaa nuoriin ja nuoriin aikuisiin keskittyvissä tutkimuksissa. Tulokset kertovat, miten sosioekonomiset ja väestölliset erot heijastuvat koettuun positiiviseen mielenterveyteen.

BoWer-verkostoon liittyy myös Länsi-Suomen mielenterveyskysely, joka tuottaa tietoa mm. Pohjanmaan alueen mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Muutosten ja kehityksen seuraaminen on mahdollista, sillä kysely on toteutettu neljä kertaa vuosina 2005-2014. Tuorein kysely sisälsi positiivista mielenterveyttä selvittäviä kysymyksiä ja myös aiemmissa kyselyissä olleita psyykkistä terveyttä ja sairastavuutta kartoittavia kysymyksiä.

Pohjanmaalla on erinomaiset valmiudet edistää alueen väestön mielenterveyttä. Pohjanmaalla on jo sosiaalisen pääomansa perusteella kaikki edellytykset toimia myös positiivisen mielenterveyden mallimaakuntana. Tutkimukset tukevat kehitystä.

 

 

Kirjoittajat:

Anna Forsman, Åbo Akademi Vaasa ja THL:n Vaasan toimipaikka

Kaarina Reini, Vaasan yliopisto ja THL:n Vaasan toimipaikka

Maritta Vuorenmaa Ritva Mertaniemi, THL:n Vaasan toimipaikka

 

Kirjoitus on julkaistu 10.10.2014 myös sanomalehti Pohjalaisessa ja Vasabladetissa.

Takaisin