Tutkimusohjelman teemat

 

Tutkimusohjelma_ja_teemat.jpg

Hyvinvointijärjestelmien ja -palveluiden toiminnalliset haasteet ovat nykyisin niin suuria, että niiden ymmärtäminen ja ratkaisujen kehittäminen vaativat korkeatasoista poikkitieteellistä tutkimusohjelmaa. Tämä pätee myös Pohjanmaan alueeseen, jonka hyvinvointialan verkoston (BoWer) puitteissa tämä hanke on kehitetty ja käynnistetty.

Hyvinvointipalveluiden järjestelmä- ja organisaatiokohtaiset muutokset voidaan tiivistää seuraaviin teemoihin:

•       toimintasektorin strukturalistis-funktionalistiset muutokset
•       asiakkaiden palvelutarpeen ja asiakkaiden määrän muutokset
•       johtamisjärjestelmien ja kuntalaisten osallistumisen kehittämistarpeet
•       julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden keskinäisen suhteen muutokset
•       muutokset henkilöstön osaamistarpeissa ja rekrytoinnissa
•       hyvinvointiteknologia ja sen mukanaan tuomien ratkaisujen aiheuttamat muutokset.

Hyvinvointijärjestelmien muutoksen ja niistä aiheutuneiden toiminnallisten muutosten analyysi auttaa ymmärtämään hyvinvointialan kokonaisuutta nyt ja tulevaisuudessa.
Tutkimusohjelman teoreettinen viitekehys on laaja ja vaihtelee eri tutkimushankkeiden ja tutkijatiimien tarpeiden mukaan. Keskeinen käsite ohjelmassa on kuitenkin hyvinvointi ja sen eri osatekijät. Tämän lisäksi tutkimusohjelman punaisena lankana toimii johtamisen, kompleksisuuden ja osallisuuden teoreettinen viitekehys.