Visio ja arvot

BoWerin visio 2013-2015

BoWer on tunnustettu, luotettava ja pysyvä hyvinvoinnin yhteistyöverkosto ja vahva vaikuttaja Pohjanmaalla.

BoWer tunnetaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden tutkimus- ja innovaatioympäristönä.

BoWerin toimintaa ohjaavat arvot

  • Kumppanuus

Tutkimus- ja innovaatioverkoston toiminta perustuu kumppanuuteen ja luottamukseen sekä yhdessä hyväksyttyihin toiminnan priorisointeihin. Kumppanuudessa kunnioitetaan eri alojen ja tieteenalojen osaamista, erilaisia toimintakulttuureja, yhteistyötä ja työnjakoa, useita lähestymistapoja ja monikielisyyttä ja -äänisyyttä.

  • Osallisuus

Tutkimus- ja innovaatioverkosto edistää ihmisten osallisuutta arjen ympäristöissä, hyvinvointipalveluissa, niiden tutkimuksessa ja uudistamisessa. Osallisuus on läpileikkaava periaate kaikessa verkostomme toiminnassa.

  • Rohkeus

Tutkimus- ja innovaatioverkosto nostaa rohkeasti esiin tulevaisuutta ennakoivia ja ajankohtaisia osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja sen osana mielenterveyden sekä hyvinvointipalveluiden tutkimuskysymyksiä ja tarttuu niihin. Verkosto tutkii rohkeasti koko Pohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä haasteita, jotta maakunnan toimijat saisivat entistä paremmin tarvitsemaansa tietoa toimintansa avuksi.

  • Vaikuttavuus

Kaikessa verkoston tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa pyritään vaikuttavuuteen, jota toimijoiden asiantuntijuus edistää.

  • Avoimuus

Tutkimus- ja innovaatioverkostossa yhteistyö toimijoiden kesken on avointa. Toivotamme tervetulleiksi innovaatio- ja tutkimusverkostoon alueelliset, kansalliset ja kansainväliset osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden yhteyksistä kiinnostuneet tahot. 

 

Kumppanuus    Osallisuus    Rohkeus    Vaikuttavuus    Avoimuus

- BoWer on Pohjanmaan "KORVA" -