Verkoston toimijat

 • Alueelliset hyvinvoinnin osaajat, hyvinvointipalveluiden tuottajat ja toimijat   
  • Pohjanmaan liitto, alueen kunnat ja yhteistoiminta-alueet, kuntayhtymät, Vaasan kaupunki, Vaasan sairaanhoitopiiri, VASEK, yksityiset toimijat, sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja alueella vaikuttavat sosiaalialan osaamiskeskukset SONet BOTNIA ja FSKC.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen Vaasan toimipaikka toimijoineen
  • Yhteys WHO Mielenterveysalan yhteistyökeskukseen sekä Vaasan Mielenterveysalan osaamiskeskukseen kansallisine ja kansainvälisine tutkimus- ja kehittämisprojekteineen.
  • Tutkimus- ja kehittämisyhteistyö NHV:n ja NVC:n kanssa.
 • Alueen korkeakoulut ja korkeakoulujen hyvinvointikoulutuksen ja -tutkimuksen kenttä
  • Vaasan yliopisto ja erityisesti sosiaali- ja terveyshallintotiede, Åbo Akademi, VAMK, Novia, Muova, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Levón-instituutti.
 • Yhteistyö Kampus Palosaaren (Medibothnia), alan korkea-asteen koulutusta ja siihen liittyvää tutkimusta sekä kehittämistä innovoivan hankkeen kanssa
 • Alueelliset ja kansalliset hyvinvointiosaajat ja kehittäjät
  • KASTE-yhteistyön vahvistaminen pohjoismaisen ja kansainvälisen yhteistyön keinoin, muut alueen kehittämishankkeet.
  • Pitkäaikainen yhteistyö Innokylä-hankkeen kanssa.
 • Pohjoismaiset ja kansainväliset tutkimus- ja asiantuntijaverkostot