Tavoitteet

BoWerin tavoitteena on:

1. Vakiinnuttaa BoWer -verkoston toimintatavat pysyväksi hyvinvoinnin tutkimus- ja innovaatioverkostoksi Pohjanmaalla.

2. Perustaa johtamisen, osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja sen osana mielenterveyden yhteyksiä tarkasteleva monitieteinen tutkimusohjelma.

3. Tukea hyvinvoinnin eritasoisen tutkimuksen ja tiedon hyödyntämistä ja siten toimijoiden osaamista.

4. Vastata alueen tarpeisiin hyvinvointipalveluiden innovaatioiden luomiseksi ja levittämiseksi

5. Vahvistaa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoa ja tuoda tutkimus ja arviointi osaksi hyvinvointipalveluissa tehtävää työtä.