Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkoston strategia 2013–2015

BoWerin strategiatyön prosessi käynnistyi jo vuosina 2010-2011, kun rakenne- ja verkostosuunnittelija aloitti tehtävässään. Hyvinvointipalvelujen kehittämistyön taustalla olevat toimintaympäristön muutokset kansallisella tasolla värittivät verkostostrategian syntyprosessia ja auttoivat täsmentämään verkoston toiminnan tulevia painopistealueita.

BoWerin toimintaa ohjaavan ohjausryhmän, rahoittajien ja eri sidosryhmien kanssa käytyjen laajojen neuvotteluiden pohjalta strategiaa lähdettiinkin suuntaamaan kohti hyvinvoinnin monitieteistä tutkimusta ja arviointia.

Strategiatyö konkretisoitui vuonna 2012, kun rahoittajien ja sidosryhmien edustajista koostuva asiantuntijaryhmä lähti työstämään strategiaa. Asiantuntijaryhmän vahva panos työryhmätyöskentelyyn, dialoginen toimintatapa, ohjausryhmän taustatuki strategiatyölle sekä kaksi laajaa kommenttikierrosta synnyttivät lopulta joulukuussa 2012 verkostomme toimintaa ohjaavan strategian vuosille 2013-2015.

Strategian toimeenpano käynnistyi vuoden 2013 alussa, ja loistavina esimerkkeinä verkoston aktiivisuudesta strategian täytäntöönpanossa ovat hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteisen tutkimusohjelman käynnistäminen sekä K5 -alueella tehtävä yhteistyö tiedolla johtamisen vahvistamiseksi.

Alla linkki Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkoston strategiaan 2013-2015 suomen ja ruotsin kielellä.

BoWer-strategia_FI.pdf BoWer-strategi_SVE.pdf

BoWer-strategia_päivitetty_8/2014

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi