Julkaisut

julkaisut.jpg

Kirjat

 • Nyqvist, Fredrica, Forsman, Anna K. (Eds.)(2015) Social Capital as a Health Resource in Later Life: The Relevance of Context. Publisher: Springer. http://www.springer.com/us/book/9789401796149
 • Leist, Anja K., Kulmala, Jenni, Nyqvist, Fredrica (Eds.) (2014) Health and Cognition in Old Age. From Biomedical and Life Course Factors to Policy and Practice. Series: International Perspectives on Aging, Vol. 10. Publisher: Springer. http://www.springer.com/social+sciences/population+studies/book/978-3-319-06649-3
 • Vartiainen, P., Ollila, S., Raisio, H. & Lindell, J. (2013). Johtajana kaaoksen reunalla: Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista? Helsinki: Gaudeamus.
 • Valkama K. & Raisio H. (2013). Kansalaisraati - Deliberatiivinen demokratia rakenteellisen sosiaalityön työmuotona Teoksessa Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä, toim. M. Laitinen & A. Niskala. Tampere: Vastapaino, 87-112.
 • Uljens, M., Möller, J. Ärlestig, H. & Fredriksen, L. F. (2013). The Professionalization of Nordic School Leadership. In: L. Moos (Ed.), Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership: Is there a Nordic model? (pp. 133-159). Dordrecht: Springer.
 • Uljens, M. & Nyman, C. (2013). Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. In L. Moos (Ed.), Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership:  Is there a Nordic Model? (pp. 31-48). Dordrecht: Springer.
 • Laaksonen, Hannele, Jouni Niskanen & Seija Ollila (2012). ”Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa”. Toinen uusittu painos kirjasta. Helsinki: Edita Oy.
 • Vartiainen, Pirkko; Ollila Seija. (2012). Kansalaiset sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskiössä. Kirjassa: Näkökulmia hallintotieteisiin. Toim.Hyyryläinen, Esa. 89–93.
 • Ollila, Seija; Raisio, Harri; Vartiainen, Pirkko. (2012). Uusi solidaarisuus - Pohjana hyvinvointiyhteiskunnan kehitykselle. Kirjassa: Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt - privat; i hurudana strukturer? Juhlakirja professori Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi. Toim.Helenelund, Jan-Erik; Luoto, Ilpo; Mäntylä, Niina; Siikavirta, Kristian. 48-58.

Tieteellisiä artikkeleita

 • Niklasson, J., Hörnsten, C., Conradsson, M., Nyqvist, F., Olofsson, B., Lövheim, H., Gustafson, Y. (2015). High morale is associated with increased survival in the very old. Age & Ageing, doi: 10.1093/ageing/afv021
 • Anna K. Forsman, Kristian Wahlbeck, Leif Edvard Aarø, Jordi Alonso et al. (2015) Research priorities for public mental health in Europe: recommendations of the ROAMER project. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/cku232
 • Laura Pulkki-Råback, Marko Elovainio, Christian Hakulinen, Jari Lipsanen, Mirka Hintsanen, Markus Jokela, Laura D. Kubzansky, Taina Hintsa, Anna Serlachius, Tomi T Laitinen, Katja Pahkala, Vera Mikkilä, Jaakko Nevalainen, Nina Hutri-Kähönen, Markus Juonala, Jorma Viikari, Olli Raitakari, & Liisa Keltikangas-Järvinen. Cumulative Effect of Psychosocial Factors in Youth on Ideal Cardiovascular Health in Adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study (2015). Circulation. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.007104
 • Pulkki-Råback, L., Elovainio, M., Virtanen, M., Kivimäki, M., Hintsanen, M., Hintsa, T., Jokela, M., Puttonen, S., Joensuu, M., Lipsanen, J., Raitakari, O. & Keltikangas-Järvinen, L. (2015) Job strain and depressive symptoms: is the association moderated by childhood socio-emotional experiences? Stress and Health, in press
 • Elovainio, M., Jokela, M., Rosenström, T., Pulkki-Råback, L., Hakulinen, C., Josefsson, K., Hintsanen, M., Hintsa, T., Raitakari, O. T. & Keltikangas-Järvinen, L. (2015) Temperament and depressive symptoms: What is the direction of the association? Journal of Affective Disorders (pre-publication online)
 • Jokela M, Pulkki-Råback L, Elovainio M, Kivimäki M. (2014) Personality traits as risk factors for stroke and coronary heart disease mortality: Pooled analysis of three cohort studies. Journal of Behavioral Medicine 37:881-889.
 • Gretschel A., Levamo T-M., Kiilakoski T., Laine S., Mäntylä N., Pleyers G. & Raisio H. (2014). Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy. Finnish Youth Research Network and Finnish Youth Research Society Internet publications 69. Finnish Youth Research Network: Helsinki.
 • Raisio H. & Carson L. (2014). Deliberation within sectors: Making the case for sector mini-publics. International Review of Social Research 4(1): 75-92.
 • Raisio H. & Lundström N. (2014). Managing Chaos: Lessons From Movies on Chaos Theory. Administration & Society. http://aas.sagepub.com/content/early/2014/07/11/0095399714541269.full.pdf
 • Raisio H., Valkama K. & Peltola E. (2014). Disability and Deliberative Democracy: Towards Involving the Whole Human Spectrum in Public Deliberation. Scandinavian Journal of Disability Research, 16(1): 77-97.
 • Raisio H., Vartiainen P., Setälä M. & Ollila S. (2014). Eutanasiaan liittyvä päätöksenteko edellyttää harkittua ja punnittua yhteiskunnallista keskustelua. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 51(1): 59-62.
 • Tammi, T., Raisio, H. & Ollila, S. (2014). Oppilaitokset ja deliberatiivisen demokratian reunaehdot: Opiskelijoiden kokemuksia kolmesta kansalaisraadista. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 3/2014.
 • Anna K. Forsman, Daniel B. J. Ventus, Christina M. van der Feltz-Cornelis and Kristian Wahlbeck (2014). Public mental health research in Europe: a systematic mapping for the ROAMER project. Eur J Public Health. Published online May 14, 2014. http://eurpub.oxfordjournals.org/content/early/2014/05/14/eurpub.cku055.abstract
 • Eleni Koutsogeorgou, Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård, Milda Cerniauskaite,Rui Quintas, Alberto Raggi, Matilde Leonardi (2014). Social capital and self-rated health among older adults: a comparative analysis of Finland, Poland and Spain. Ageing and Society 01/2014:1-15.
 • Uljens, M. & Rajakaltio, H. (2014). Curriculum development as discursive educational leadership practice. Scandinavian Journal for Educational Research (in press)
 • Haro, J.M., Ayuso-Mateos, J.L., Bitter, I., Demotes-Mainard, J., Leboyer, M., Lewis, S.W., et al. (2014). ROAMER: Roadmap for mental health research in Europe. International Journal of Methods in Psychiatric Research 23:1-14. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mpr.1406/abstract
 • Bulling D., Carson L., DeKraai M., Garcia A. & Raisio H. (2013). Deliberation Models Featuring Youth Participation. International Journal of Child, Youth and Family Studies 4(3.1): 409-432
 • Jalonen H., Puustinen A., Lindell J. & Raisio H. (2013). Yhteistyön kääntöpuoli - kun itseorganisoituminen epäonnistuu ja ilmaantuminen yllättää. Hallinnon tutkimus 32 (4): 284-300.
 • Lundström N. & Raisio H. (2013). Kansalaisraadit aluekehittämisen pirullisissa peleissä. Deliberaation mahdollisuuksista muuttaa näkemyksiä alueen kehittämisestä. Hallinnon tutkimus 32 (3): 179-196.
 • Raisio H. & Lindell J (2013). Demokratiaa "täplittämällä": Dotmocracy-prosessi kahdessa deliberatiivisessa foorumissa. Kansalaisyhteiskunta 4(1), 61-73.
 • Nordmyr, J., Forsman, A, Wahlbeck, K. Björkqvist, K. & Österman, K. (2013). Associations between problem gambling, socio-demographics, mental health factors and gambling type: sex differences among Finnish gamblers. International Gambling Studies. DOI: 10.1080/14459795.2013.840328
 • Nyqvist, F., Forsman A.K., Cattan, M. (2013). A comparison of older workers’ and retired older people’s social capital and sense of mastery. Scandinavian Journal of Public Health, 41: 792-798.
 • Nyqvist, F., Cattan, M., Andersson, L., Forsman, A.K., & Gustafson, Y. (2013). Social capital and loneliness among the very old living at home and institutional settings: a comparative study. Journal of Aging and Health, 25(6):1013-35.
 • Nyqvist, F., Nygård, M & Steenbeek, W (2013). Social capital and self-rated health among older people in Western Finland and Northern Sweden: A multilevel analysis. International Journal of Behavioral Medicine, doi 10.1007/s12529-013-9307-0
 • Nyqvist, F., Pape, B., Pellfolk, T., Forsman, A.K., & Wahlbeck, K. (2013). Structural and cognitive aspects of social capital and all-cause mortality: A meta-analysis of cohort studies. Social Indicators Research doi: 10.1007/s11205-013-0288-9
 • Nyqvist, F., & Nygård, M. (2013). Is the association between social capital and health robust across Nordic regions? Evidence from a cross-sectional study of older adults. International Journal of Social Welfare. 22(2), 119-129.
 • Nyqvist, F., Forsman, A.K., Giuntoli, G., & Cattan, M. (2013). Social capital as a resource for mental well-being in older people: A systematic review. Aging & Mental Health 17(4):394-410.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2013). Deliberatiivinen demokratia –työryhmä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41(1), 118-119.
 • Ollila, Seija. (2013). Productivity in Public Welfare Services is Changing: The Standpoint of Strategic Competence-Based Management. Social Work in Public Health. 28, 566–574.
 • Ollila S., Raisio H. & Vartiainen P. (2012). Projektityöskentelyn opiskelu yliopistossa. Opiskelijoiden kokemuksia nuorten kansalaisraadista. Pedaforum 2012
 • Raisio H., Ollila S. & Vartiainen P. (2012). Do youth juries enhance youth political and societal participation? Lessons from the Vaasa experiment. Scandinavian Journal of Public Administration 15(3): 41-59.
 • Vartiainen P., Mäkinen E., Ollila S. & Raisio H. (2012). Deliberatiivinen käänne lähidemokratiassa: Ikäihmisten näkemyksiä osallistumisesta. Futura 31(4): 5-15.
 • Vartiainen P., Raisio H. & Ollila S. (2012). Kansalaisraati kuulemisen keinona. Asiantuntija-artikkeli. Premissi 7(3): 47-50.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2012). Riittääkö edustuksellinen demokratia? Artikkeli. Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti Politiikasta.fi.
 • Raisio H., Ollila S. & Vartiainen P. (2010). Tavoitteena aito osallisuus: Tarkastelussa Suomen ensimmäinen deliberatiivinen nuorisoraati. Kansalaisyhteiskunta 1(1), 92-102.
 • Raisio H. (2009). Health care reform planners and wicked problems: Is the wickedness of the problems taken seriously or is it even noticed at all? Journal of Health Organization and Management 23(5), 477-493.
 • Raisio H. (2009). Deliberating Together: Public Deliberation in the Context of the Hungarian Health Insurance Reform. Society and Economy 31(2), 253-269.
 • Ollila, Seija (2009). Tuottavuus muutoksessa – Sosiaalityö osaamisen johtamisen näkökulmasta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2009, 176–187.
 • Raisio H. (2008). Wicked-problematiikan käsitteellinen tarkastelu: Uusia näkökulmia terveydenhuollon johtamiseen. Premissi 2(1).
 • Ollila, Seija (2008). Strategic support for managers by management supervision. Leadership in Health Services Vol. 21, No. 1.
 • Raisio H. (2007). Yksinkertaiset terveydenhuollon reformit kyseenalaistettuna: Tarkoituksena luoda ideaalimalli laajalle terveydenhuollon reformille. Hallinnon tutkimus 26(3), 18-34.

 

Yliopistojen julkaisusarjoissa julkaistuja tutkimuksia

 • Ollila, Seija & Kujala, Anne (2013). Osallistumista edistämässä muuttuvassa kouluyhteisössä -rehtorien näkemyksiä. Kirjassa: Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Toim. Ollila Seija & Raisio Harri. 324–343.
 • Ollila S. & Raisio H. (toim.) (2013). Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä: Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Acta Wasaensia 277. Vaasa: Vaasan yliopistopaino.
 • Raisio H. (2013). Enklaavideliberaatio osana deliberatiivista demokratiaa: Kokemuksia maahanmuuttajien kansalaisraadista. Teoksessa Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä: Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Acta Wasaensia 277. Vaasa: Vaasan yliopistopaino, 244-360.
 • Turunen, Minna (2013). Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus. Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 2005-2011. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 186.
 • Ollila, Seija (2012). Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa. Tukea johtamisosaamiselle. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 298. Sosiaali- ja terveyshallintotiede.
 • Ollila S., Raisio H., Vartiainen P. (2012). Uusi solidaarisuus – Pohjana hyvinvointiyhteiskunnan kehitykselle. Teoksessa Julkista – yksityistä; millaisissa rakenteissa? Toim. J.E. Helenelund, I. Luoto, N. Mäntylä & K. Siikavirta. Acta Wasaensia no. 265. Vaasa: Vaasan yliopistopaino. 48-58.
 • Raisio H. & Vartiainen P. (2011). Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen: Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
 • Raisio H. & Ollila S. (2011). "Se keskustelu oli kaikkein oleellisin juttu ja kivoin": Pienryhmäkeskustelut nuorten kansalaisraadissa. Teoksessa Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina. Toim. Niina Mäntylä. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 297. Oikeustiede 17. Julkisoikeus.
 • Raisio H., Ollila S. & Vartiainen P. (2011). Deliberatiivinen osallistuminen syrjäytymisen ehkäisyssä: Näkökulmana osallisuus kouluyhteisössä. Teoksessa Syrjäytymisen oikeudelliset pidäkkeet: Koulutuksen näkökulma, Pentti Arajärvi & Atte Korte (toim.). Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja 28. Itä-Suomen yliopisto: Joensuu, 79–92.
 • Vartiainen, P. (2011). Osallistumisen oikeutus: deliberatiivisen demokratian legitiimit piirteet. Teoksessa: Julkinen hallinto ja julkinen johtaminen, 54–63. Toim. Hyyryläinen, E. & Viinamäki, O-P. Acta Wasaensia 238. Vaasa: Vaasan yliopisto.
 • Järvinen T., Lindell J. & Raisio H. (2011). Kansalainen hyvinvoinnin ytimessä: Tarkastelussa deliberatiivinen hallinta hyvinvointiyhteiskunnan kontekstissa. Teoksessa Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia: Näkökulmia Pohjanmaalta. Vaasan yliopiston julkaisuja; Tutkimuksia 295. Vaasa: Vaasan yliopistopaino, 27–40.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2011). Hallintotiede uuden ajan kynnyksellä: Näkökulmana kompleksisuusajattelu. Teoksessa Suomalainen hallinnon tutkimus - Mistä, mitä, minne? Toim. Turo Virtanen, Pertti Ahonen, Antti Syväjärvi, Pirkko Vartiainen, Juha Vartola, Jari Vuori. 388-412. Tampereen Yliopistopaino Oy: Tampere.
 • Valkama, Katja & Seija Ollila (2011). Sosiaalisen pääoman kahdet kasvot Pohjanmaan näkökulmasta. Teoksessa: Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Näkökulmia Pohjanmaalta. Toim. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia.
 • Vartiainen, Pirkko & Vuorenmaa, Maritta (2011). Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia. Näkökulmia Pohjanmaalta (Toim.). Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 295. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 6. Vaasa.
 • Raisio H. (2010). Embracing the wickedness of health care: Essays on reforms, wicked problems and public deliberation. Artikkeliväitöskirja (6 artikkelia). Acta Wasaensia 228, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 5. Vaasa: Vaasan yliopistopaino.
 • Raisio H. (2009). Pirulliset ongelmat terveydenhuollossa: Esimerkkeinä Kansallinen terveyshanke ja hoitotakuu-uudistus. Teoksessa Paras mahdollinen julkishallinto: Tehokkuuden monet tulkinnat,Vakkuri J. (toim.), Gaudeamus Helsinki University Press: Helsinki, 73-91.
 • Ollila, Seija (2006). Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa – Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana. Sosiaali- ja terveyshallinto 1, Acta Wasaensia nro 156.

Selvityksiä ja raportteja

 

Aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita

 • Raisio, Harri, Vartiainen, Pirkko, Setälä, Maija & Ollila, Seija (2014). Eutanasiaan liittyvä päätöksenteko edellyttää harkittua ja punnittua yhteiskunnallista keskustelua. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1/2014: 51, 59–62.
 • Jekunen A., Vartiainen P., Raisio H., Lindell J. & Niemi T. (2013). Organisaatioraadeista apu erikoissairaanhoidon kehittämiseen. Lääkärilehti 68(23), 1712-1713.
 • Mertaniemi, Ritva & Reini, Kaarina (2012). Maahanmuuttajien työllisyyttä parannetaan. Pohjanmaalla tartutaan toimeen. Kuntalehti 6/2012. 49-50.
 • Reini, Kaarina (2012). Maahanmuutto paljon puhetta, vähän tutkimusta. Tesso sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. 1/2012. 42-43.
 • Vartiainen Pirkko, Raisio Harri & Ollila Seija. (2012). Kansalaisraati kuulemisen keinona. Premissi. 3, 47–50
 • Ollila, Seija (2011). ”Rehtorien näkemyksiä ja kokemuksia oppilaitosjohtamisesta ja hallinnollisesta työnohjauksesta”.  Rexi-lehti 1/2011.

 

Muita julkaisuja

 • Kirsi Wik (2015) Iäkkäiden terveys, toimintakyky ja hyvinvointipalveluiden käyttö: Terveyteen ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät sekä hyvinvointipalvelujen käyttö yli 65-vuotiaiden kuntalaisten näkökulmasta Vaasassa ja Mustasaari-Vöyri -alueella. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201502092029
 • Uljens, M., Sundqvist, R. & Vesterback, D. (2014). School development in Finland - Trust and recognition as successful elements in distributed leadership for capacity building. Abstract for paper submitted to be presented at ECER, 2-5.9.2014, Porto, Portugal.
 • Uljens, M. & Ylimaki, R. (2014). Laying the Groundwork for a Comparative, International Dialogue on Curriculum Theories and Leadership Research. Proposal for symposium on ECER 2014, 2-5.9.2014, Porto,  Educational Leadership Network.
 • Sundqvist, R., Vesterback, D. & Uljens, M. (2014). Dialogical evaluation, collaborative coherence making, capacity building and trust as elements in systemic and sustainable educational leadership for school improvement - the case of Åland Islands, Finland. Paper presented at NERA, Lillehammer, March, 5-8, 2014.
 • Uljens, M. & Sundqvist, R. (2013). Uniting Research, Policy And Practice ? Where Is Educational Leadership For School Development In Finland Heading? Paper, ECER, September 10-13, 2013.  
  http://www.vasa.abo.fi/users/muljens/pdf/MichaelUljens_and_Rolf
  Sundqvist_Reformative_leadership_Finland_ECER_2013_Istanbul.pdf
 • Nyman, C. & Uljens, M. (2013). A socio-historical analysis of the development of educational leadership in Finland. Paper presented at the NERA Conference, 6-10.3.2013, Reykjavik, Iceland.
 • Vesterback, D. & Uljens, M. (2013). Professional practices of chief education officers within the Swedish-medium education system in Finland. Paper presented at the NERA Conference, 6-10.3.2013, Reykjavik, Iceland.
 • Uljens, M. (2013). Curriculum work as cultural-historical, critical-constructive and reformative educational leadership practice between epistemologies, ethics and politics. Key-note at 5th Nordic Conference on Curriculum Theory, Uppsala University, October 28-29, 2013.
 • “Se äldre som den resurs de är” Vasabladet artikkeli13.12.2013. Kirjoitus Åbo Akademin ja THL Vaasan järjestämän teematyöpajan “Vad får dig att må bra?” tuloksista.
 • Strandman, Kristiina (2013). Kommunerna med i välfärdstalko. Vasabladet 23.3.2013. Kommunerna_med_i_välfärdstalko
 • Raisio H. & Vartiainen P. (2013). Metadeliberation on the right to authorize or prohibit euthanasia in Finland. Paper presented in “Justice, Deliberation and Institutional Design”, Johannes Gutenberg Universität Mainz, 22.-23.08.2013.
 • Raisio H., Vartiainen P. & Sjöström S. (2012). Kansalaisraadit ihmisen äänenä. Tietoplus. Kuntalehti 4, 48-49. Raisio H. & Sjöström S. (2012). Ikäihmisten kansalaisraati - Loppuraportti (suomeksi ja ruotsiksi).BoWer & Innokylä.
 • Raisio H. & Vartiainen P. (2012). Public deliberation in a bilingual society: Finnish Ostrobothnian model of deliberative democracy. Paper presented in “Deliberative Democracy in Action: Theory, Practice and Evidence” Conference on Deliberative Democracy 5 – 7 June 2012, Finland.
 • Sjöström S., Raisio H. & Vartiainen P. (2012). Medborgarråd – ett sätt att öka delaktigheten. Fikt 1, 28-29.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2012). Äänestäminen ei enää riitä kaikille. Vieraskynä. Helsingin sanomat 9.11.2012.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2012). Ikäihmisten kansalaisraati oli vaikuttava ja voimaannuttava prosessi. Vanhustyö 6: 40-41.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2012). Yhteisvastuullinen Vaasan seutu. Puheenvuoro – Pohjalainen 23.10.2012.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2012). Ihmisen ääni yhteiskuntaa eteenpäin vievänä voimana. Sanomalehtiyliopiston artikkeli. Pohjalainen 6.5.2012.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2012). Ihmisen ääni kuuluviin keskustelevalla demokratialla. Puheenvuoro – Pohjalainen 9.2.2012.
 • Vartiainen P., Mäkinen E., Ollila S. & Raisio H. (2011). Uusi kuntarakenne vahvistaa osallistumisen mahdollisuuksia. Hallinto (6), 10-11.
 • Raisio H., Ollila S. & Vartiainen P. (2011). Youth in Deliberative Governance: First Finnish Youth Jury as Experienced by the Jurors. Paper presented in American Society for Public Administration’s 2011 Annual Conference, March 11-15, 2011, Baltimore, Maryland.
 • Raisio H., Ollila S. & Vartiainen P. (2011). Tavoitteena deliberatiivisen hallinnan ideaali: Ensimmäiset tulokset vaasalaisesta nuorten kansalaisraadista. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivillä esitetty tutkimuspaperi, Jyväskylä 17.-18.2.2011.
 • Eronen M., Koskela M., Ollila S., Raisio H. & Vartiainen P. (2011). Järki ja tunteet deliberatiivisessa keskustelussa - Analyysiä nuorten kansalaisraadin pienryhmäkeskusteluista. Mediatutkimuksen päivillä esitetty tutkimuspaperi, Turku 4.-5.2.2011.
 • Raisio H., Vartiainen P. & Ollila S. (2010). Upcoming Experiment in Deliberative Governance: Description of the First Finnish Youth Jury. Paper presented in EGPA Permanent Study Group on the Public Governance of Societal Sectors, EGPA Conference 2010, Toulouse.
 • Raisio H., Valkama K., Isosaari U., Ollila S. & Vartiainen P. (2010). The diversity of social values and value diverse governance: Presenting a 'symbiotic' approach of public governance and ideas for development. Paper presented in Winelands Conference: Public Leadership for Added Citizen Value, 17-19 March, Stellen-bosch, South Africa.
 • Ollila, Seija (2010). “Johtamisen osaamisen syventäminen opetuksessa. Erilainen oppimiskokonaisuus yliopisto-opiskelussa”. Pedaforum 2/2010.
 • Raisio H., Vartiainen P., Ersek K. & Gulacsi L. (2009). Health Economics and Deliberative Democracy in Health Care Priority Setting: ‘Symbiosis’ of Technocratic and Democratic Values. Paper presented in 'Governing good and governing well': The first global dialogue on ethical and effective governance, 28-30 MAY 2009, Amsterdam.
 • Vartiainen P. & Raisio H. (2009). Kansalaisraati päättämään kunnan asioista. Mielipidekirjoitus. Helsingin sanomat 15.8.2009.
 • Ollila, Seija (2009).  Projektiosaaminen näkökulmana, Arvio kirjasta Virtanen Petri: Projekti    strategian toteuttajana. Hallinnon Tutkimus 5/2009.
 • Vartiainen, Pirkko & Seija Ollila (2008). Sähköinen asiointi ja puhelinpalvelu Vaasan suun terveydenhuollossa. Arviointi projektin toiminnasta ja vaikutuksista. Sitra.
 • Ollila, Seija (2008). Osaamisen johtaminen ja tuottavuus sosiaalityössä. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen verkkojulkaisu. ISO-julkaisut.
 • Ollila, Seija & Kirsi Lähdesmäki (2008). Ryhmädynamiikan ja rakentavan kriittisyyden hyödyntäminen kandidaatintutkielmaseminaarissa. Pedaforum 2/2008.
 • Vartiainen, Pirkko & Seija Ollila (2006). Suun terveydenhuoltoa puhelinpalveluna. Arviointi Vaasan suun terveydenhuollon puhelinpalveluhankkeen I vaiheen toiminnasta. Sitra.
 • Ollila, Seija (2006). Lectio praecursoria. Hallinnon Tutkimus vol. 25, 2/2006 s.71–73.