Hankkeet

Ihmisen ääni –hanke (Vaasan yliopisto, sosiaali- ja terveyshallintotiede)

Ihmisen ääni - Tutkimus deliberatiivisen demokratian mahdollisuuksista suomalaisessa terveydenhuollossa.

 

Eutanasia yhteiskunnan päätöksentekoprosesseissa: Metadeliberaatiota oikeudesta hyväksyä tai kieltää avustettu kuolema Suomessa. (Vaasan yliopisto, sosiaali- ja terveyshallintotiede)

 

Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen kuntatuki -hanke (THL, THL Vaasa, BoWer-hanke ja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky)

  • Hankkeen päätavoite on tukea kuntia hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä vahvistaa tietopohjaa kunnissa toteutettavan toiminnan menetelmistä ja käytännöistä.
  • Hankkeen tulokset kootaan tiiviiksi yhteenvedoksi hyvistä ja toimivista käytännöistä: ”Hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisen johtaminen kunnassa - alueellinen opas”. Opasta voivat hyödyntää kuntajohtajat, luottamushenkilöt sekä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen toimijat.

Päättyneitä hankkeita

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -hanke

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi (ESR 2012-2013) on Pohjanmaalla toimiva yhteistyöhanke jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta. Hanke kokoaa alueelliset toimijaverkostot ja tiivistä yhteistyötä ja tukee vaikuttavien työmenetelmien käyttöön ottamista. Yhteistyöprosessin tuloksena Pohjanmaalla allekirjoitettiin maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta edistävä alueellinen aiesopimus kesäkuussa 2014. Lue lisää täältä. Katso myös hankkeen esite.

 

SOLID VOICE - Maahanmuuttajan ääni kuulluksi (IF 2012-2013)

Solid Voice -hanke etsii kansalaisraadin avulla mahdollisuuksia edistää maahanmuuttajien osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on, että maahanmuuttajat pääsevät vaikuttamaan omaa hyvinvointiaan koskeviin asioihin, kuten kotoutumisen ja integraation kannalta keskeisten hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Lue lisää täältä.

 

Solid Youth - maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin

Hankkeen tavoitteena on ollut edistää haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksiaheitä itseään koskevissa asioissa. Osallistavin menetelmin kerättävä tieto hyödynnetään haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kotoutumista edistävien ja syrjäytymistä ehkäisevien seudullisten palvelukokonaisuuksien asiakaslähtöiseksi kehittämiseksi.

Hankkeen raportit:

SOLID YOUTH (ERF) Turunen, M (2014) Maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuissosiaalityön asiakkaina - osallisuuden uudet haasteet. Raportti

SOLID YOUTH (ERF) Lajunen, T (2014) Nuoret ja osallisuus. Hyvinvointiyhteiskunnan politiikkaohjelmat ja osallisuus - Palvelujärjestelmä ja ehkäisevä sosiaalityö nuorten osallisuutta tuottamassa.Raportti

SOLID YOUTH (ERF) - turvapaikanahakija- ja pakolaisnuorten syrjäytymistä ehkäisevän palvelukokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien keinoin. Loppuraportti