Hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkosto

BoWerKuvana.jpg

Kohti hyvinvoinnin ja johtamisen monitieteistä tutkimusta ja innovaatioita

BoWer (Bothnia Welfare - Coalition for Research and Knowledge) aloitti toimintansa hyvinvointitutkimuksen ja -osaamisen keskittymänä vuonna 2008. BoWerin toiminta on perustunut avoimeen verkostoon, verkostotoimijoiden aktiivisuuteen ja ulkopuoliseen hankerahoitukseen. BoWerin toimintaa ovat rahoittaneet Pohjanmaan liitto, Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan kaupunki ja Vaasan yliopisto sekä EAKR-ohjelma.

BoWerin toiminnassa on pyritty vastaamaan Pohjanmaan alueen tarpeisiin, millä on voitu vaikuttavimmin edistää koko alueen väestön hyvinvointia ja terveyttä. BoWer on tukenut pohjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä monitieteisen tutkimuksen, hallinto- ja sektorirajat ylittävän kehittämisen sekä arvioinnin ja koulutuksen keinoin vuosina 2007-2012.

Vuonna 2012 BoWerin toimintaa ryhdyttiin suuntaamaan kohti monitieteistä ja monialaista tutkimusta sekä innovaatioita. BoWer mahdollistaa aktiivisesti toimivan ja monitieteisen Hyvinvoinnin ja johtamisen tutkimusohjelman ja siihen liittyvän innovaatioympäristön Pohjanmaalla. Pohjanmaan hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja innovaatioverkosto BoWer jatkaa jo vuodesta 2008 alkanutta verkostoyhteistyötään kokoamalla laajasti yhteen paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä hyvinvointikentän toimijoita.

Esitys1.jpg

Päivitetty 20.11.2013 - Verkkotoimitus
Login