BID4E-hankkeesta

Hankkeen tavoitteet

Monella Botnia-Atlantica-alueella toimivalla valmistavan teollisuuden PK-yrityksellä on rajalliset valmiudet, työkalut ja verkottumismahdollisuudet kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tämän ongelman seuraukset ovat merkittävät, sillä PK-yritysten olisi pystyttävä laajentamaan markkinoitaan kansainvälisesti kilpailukykynsä ylläpitämiseksi ja samalla vastaamaan muutoksiin joita digitalisaatio tuo globaaliin liiketoimintaan.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi BID4E-hanke tulee vahvistamaan Botnia-Atlantica-alueen PK-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä lisäämällä yritysten valmiuksia kansainväliseen liiketoimintaan ja innovaatiotoimintaan, digitalisaation hyödyntämiseen sekä tarjoamalla tilaisuuksia kriittisen massan hankkimiseen uusilla rajat ylittävillä kumppanuuksilla.

Hankekonsortiota johtaa Vaasan yliopisto. Hankekumppaneita ovat Tampereen yliopisto (Seinäjoen yliopistokeskus), Luulajan teknillinen yliopisto ja Mittuniversitetet. Akateemista projektikonsortiota täydennetään tiiviillä yhteistyöllä useiden alueellisten innovaatiotoimijoiden, kuten Almi Företagspartner, LTU Business ja Viexpo NordicHub kanssa.

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan analyysi jokaisesta mukana olevasta PK-yrityksestä, koskien yrityksen kehittämisvalmiuksia ja –mahdollisuuksia kansainväliselle liiketoiminnalle. Tietämyksen lisäämiseksi hankkeessa toteutetaan koulutus, jossa käsitellään digitalisaatiota ajurina liiketoiminnan muutokselle, kestävälle kehitykselle, sekä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien lisäämiselle työpaikoilla. Hanke toteuttaa yrityksille useita rajat ylittäviä työpajoja, joissa tuetaan aktiivisesti yritysten verkottumista. PK-yritysten kansainvälistymispyrkimysten avustamiseksi hankkeessa kehitetään kaksi digitaalista työkalua kansainväliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja opastetaan yrityksiä näiden työkalujen käytössä.

Projektin tuotokset, kuten kaksi työkalua kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, tulevat olemaan saatavilla digitaalisen alustan kautta myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeeseen osallistuminen

Hankkeen tavoitteena on saada mukaan 30 valmistavan teollisuuden PK-yritystä Västerbottenin, Västernorrlandin, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilta.

Hankkeeseen osallistuvat PK-yritykset lisäävät tietämystään uusista liiketoimintamalleista ja digitalisaation mahdollisuuksista uuden liiketoiminnan kehittämiseen, saavat syvällisen näkemykset kansainvälisen liiketoiminnan haasteista, muodostavat uusia rajat ylittäviä kumppanuuksia ja verkostoja, sekä lisäävät osaamistaan käyttää uusia digitaalisilla työkaluja kansainvälisen liiketoimintansa kehittämiseen.

Hankkeen toteutusaika

1/2019-6/2021

Hankkeen rahoitus

Kokonaisbudjetti: 794 025 euroa.

Rahoitukseen osallistuvat EU Interreg Botnia-Atlantica-ohjelma, Region Västerbotten, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto (Seinäjoen yliopistokeskus), Luulajan teknillinen yliopisto ja Mittuniversitetet.

Hanke mediassa

Kirjoituksia hankkeesta.

Yhteystiedot

Juha Arrasvuori, Vaasan yliopisto

S-posti: juha.arrasvuori[at]uva.fi

Puh. +358 50 486 7978

BA-logo2BFI.png

Päivitetty 14.03.2019 - SC-research
Login