BID4E: Business and Innovation Development for Enterprises

Fundinglogo.png

UK.png Summary in English

FIN.png Monella valmistavan teollisuuden pk-yrityksellä Botnia-Atlantica-alueella on rajalliset valmiudet, työkalut  ja verkostot kansainvälistää liiketoimintaansa. BID4E-hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten välisiä verkostoja mm. järjestämällä työpajoja, joissa suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset kohtaavat. Hanke käynnistyi tammikuussa 2019.

Hankkeessa laaditaan yksilöllinen analyysi kunkin yrityksen kehittämisvalmiuksista liiketoiminnan kansainvälistämiseen. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yritysten käyttöön digitaalisia työkaluja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat pk-yritykset valmistavassa teollisuudessa ja siihen liittyvillä toimialoilla Suomessa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla, sekä Ruotsissa Västerbottenin ja Västernorrlandin alueilla.

Lue lisää hankkeesta.Juliste hankkeesta.

SWE.png Många små och medelstora företag i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade möjligheter för internationell affärsutveckling. BID4E-projektets mål är att stärka nätverk mellan små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och kompletterande branscher. Projektet startade i januari 2019.

Projektet hjälper dessa företag med att ta fram digitala verktyg för internationell affärsberedskap, transformation och innovationsutveckling. Projektet anordnar flera gränsöverskridande workshops med nätverkningstillfällen. Projektet syftar till att engagera företag i Sverige i Västerbotten och Västernorrland, och i Finland i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten.

Läs mera om projektet.Affisch om projektet.

Projektiryhmä/projektgruppen

Yhteyshenkilö/kontaktperson

Juha Arrasvuori, juha.arrasvuori[at]univaasa.fi

Rahoitus/finansiering

BA-logo2BFI.png

BA-logo2BFI.png

BA-logo2BFI.png

Päivitetty 21.07.2019 - Verkkotoimitus
Login