Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että verkkosivut ja mobiilisovellukset ovat sellaisia, että niitä voi käyttää teknisten apuvälineiden avulla ja niiden sisältö on selkeää ja ymmärrettävää. Saavutettavuus tulee ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Vaasan yliopiston verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Univaasa.fi -sivusto on julkaistu 26.1.2018. Tämän verkkosivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 mennessä.

Saavutettavuuden kehittäminen

Haluamme kehittää Vaasan yliopiston verkkopalveluiden käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta voimme palvella kaikkia palveluitamme käyttäviä mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti. Saavutettavuustyön kannalta olennainen verkkosivujen ja niiden alustana toimivan sisällönhallintajärjestelmän uudistustyö jatkuu koko vuoden 2020. Käytämme sivuston ja sen sisältöjen saavutettavuuteen liittyvien epäkohtien havaitsemiseen tähän tarkoitukseen suunniteltuja saavutettavuustyökaluja sekä asiantuntija-arvioita.

Havaittuja kehityskohteita

  • kontrastit ja värit
  • tekstivastineet
  • navigoinnin toimivuus näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmilla
  • liitetiedostojen käytettävyys

Teemme jatkuvasti työtä tunnistettujen epäkohtien korjaamiseksi.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia Vaasan yliopiston verkkosivustoihin ja niiden saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen www-tuki@univaasa.fi.