Tutkijarekrytointi

uralle.jpg

Vaasan yliopisto on monialainen yliopisto, jolla on vahvat erikoisosaamisalat. Suhteellisen pienessä yliopistossamme henkilöstö tuntee toisensa. Työhyvinvointikyselyssä yliopistomme yhtenä vahvuutena on jo useiden vuosien ajan ollut yhteisöllisyys ja hyvä henki.

Jokainen tutkijamme kuuluu johonkin yliopiston tutkimusryhmään. Kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneet tutkimusryhmämme toteuttavat tutkimushankkeita ja antavat tohtorikoulutettaville henkilökohtaista ohjausta.

Yliopistomme yhteisö on kansainvälinen, ja siihen kuuluu opiskelijoita ja työntekijöitä eri puolilta maailmaa. Tutkijoilla ja jatko-opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet osallistua kansainväliseen tutkijaliikkuvuuteen.

Yliopiston tutkimuksen palvelut avustaa tutkijoita ja tutkijauralle aikovia tutkimusrahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa ja rahoituksen hakemisessa. Esimerkiksi Suomen Akatemia, EU ja lukuisat säätiöt rahoittavat tutkimustyötä yliopistossamme.

Tuemme tutkijoitamme Tutkijan työkalupakki -palvelulla, joka on yliopistolaisten käytettävissä Portaalissa (yliopiston intranetissä). Tutkijan työkalupakissa kerrotaan kootusti mm. tutkimusrahoituksesta, tieteellisestä tiedonhausta ja kirjoittamisesta sekä tutkijan tukipalveluista.

Tutkijan ura

Vaasan yliopistossa on neliportainen tutkijan urarakenne, joka mahdollistaa lahjakkaiden tutkijoiden urakehityksen. Tavoitteena on läpinäkyvä, ennustettava ja tasa-arvoinen tutkijan ura sekä tutkijoiden kansainvälinen liikkuvuus.

Ensimmäiselle portaalle sijoittuu tohtorikoulutettava. Hänen tehtäviinsä kuuluu pääosin väitöskirjaan liittyvä tutkimustyö. Väittelyn jälkeiseen post doc -vaiheeseen sijoittuu tutkijatohtori, jonka päätehtävä on itsenäinen tieteellinen tutkimustyö. Yliopistotutkija sijoittuu uran kolmannelle portaalle. Yliopistotutkija tekee ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä ja opinnäytteitä sekä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta. Neljännelle portaalle sijoittuvat vaativimmat tutkimustehtävät. Professorilla on laaja vastuu koulutusohjelmista, tutkimuksen johtamisesta sekä jatkokoulutuksesta. Tutkimusjohtajan tehtävänä puolestaan on tutkimusyksikön johtaminen.

Avoimet työpaikat ja yliopisto työnantajana

Tietoa yliopistostamme työnantajana sekä avoinna olevista tutkijan ja muista työpaikoista on Vaasan yliopisto työnantajana -sivustolla. Vaasan yliopiston henkilöstöpalvelut auttavat tutkijoita palkanmaksuun ja apurahojen maksamiseen liittyvissä asioissa.

Päivitetty 31.01.2018 - Verkkotoimitus
Login