Lisensiaatin tutkinto

Lisensiaatin tutkintoon vaaditaan samat teoreettiset opinnot kuin tohtorintutkintoon sekä lisäksi lisensiaatintutkimus. Lisensiaatin tutkinnon kokonaislaajuus on 150 op ja sen tavoitteellinen suoritusaika on noin kaksi ja puoli vuotta.

Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa teoreettista perehtyneisyyttä asianomaiseen tieteenalaan sekä kykyä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös kokoomatyö. Kokoomatyössä tulee olla vähintään kaksi yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto (artikkelitutkimus) tai vähintään kolme yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvaa tieteellistä käsikirjoitusta ja niistä laadittu yhteenveto (esseemuotoinen tutkimus). Muutoin kokoomamuotoista lisensiaatintutkimusta koskevat samat ohjeet kuin kokoomaväitöskirjaa. Filosofian tohtorin tutkintoon hyväksytyt eivät voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkintoa.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastus

Lisensiaatintutkimus arvostellaan asteikolla hyväksytty tai  hylätty.

Lisensiaatintutkimus kirjoitetaan Vaasan yliopiston yhteisten kirjoitusohjeiden mukaisesti. Kokoomamuotoisen lisensiaatintutkimuksen kohdalla noudatetaan lisäksi arkikkeleiden ja käsikirjoitusten osalta myös väitöskirjatekijöille tarkoitettuja kirjoitusohjeita.

Lisätietoja opintohallinnosta (asiantuntija Juuli Honko).

Päivitetty 26.06.2019 - Tutkijakoulu
Login