Tietoa ohjelmasta

Keskeiset tutkimuksen painopisteet

 • hajautettu energiantuotanto
 • sähkönjakelujärjestelmät
 • sähköverkon suojaus ja automaatio
 • mittaustekniikka
 • signaalinkäsittely
 • langaton tiedonsiirto ja anturiverkot
 • logistiikka
 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • ympäristöteknologia
 • tietoverkkojen tutkiminen ja tiedon mallintaminen,
 • langattomien tietoliikennepalvelujen laatu ja radioresurssien hallinta
 • laskennallinen geometria
 • tiedon mallintaminen
 • epälineaarinen optimointi
 • optimointi geneettisillä algoritmeillä
 • bioöljyjen energiatekniset ominaisuudet
 • ruiskutusjärjestelmien optimointi biopolttoaineille
 • moottoriteknologia
 • teknistieteellisten ja taloustieteellisten ilmiöiden matemaattinen ja tilastollinen mallintaminen
Päivitetty 28.05.2013 - Verkkotoimitus
Login