Tutkinnot

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa on ensisijaisena tavoitteena suorittaa tohtorin tutkinto. Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika päätoimisesti opiskellen on neljä vuotta.

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmasta valmistuu tekniikan tohtoreita (TkT), kauppatieteiden tohtoreita (KTT) ja filosofian tohtoreita (FT).

Tekniikan alan jatkotutkintoja voi suorittaa seuraavilla tutkimusaloilla (pääaine): automaatiotekniikka, energiatekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka, tietoliikennetekniikka ja tuotantotalous. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja voi suorittaa seuraavilla tutkimusaloilla (pääaine): tietojärjestelmätiede, tuotantotalous, tilastotiede ja talousmatematiikka. Filosofian tohtorin tutkinnon (FT) voi lisäksi suorittaa myös muissa akateemisen yksikön oppiaineissa, jos opiskelija on jatko-opintokelpoinen ko. pääaineessa ja hänelle pystytään tarjoamaan asiantunteva ja riittävä ohjaus. Samalla kun opiskelijalle myönnetään opinto-oikeus filosofian tohtorin tutkintoon, vahvistetaan minkä alan tutkintorakenteen, tekniikan vai kauppatieteiden, mukaisesti tutkinto suoritetaan.

Tohtorin tutkinto koostuu väitöskirjasta ja tutkimustyötä tukevista tieteellisistä jatko-opinnoista. Tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 op. Tutkinnon rakenteet:

Tekniikan tohtori Kauppatieteiden tohtori
Yleistieteelliset opinnot 5 - 10 op Yleistieteelliset opinnot 25 - 30 op
Tutkimusalan opinnot 30 - 35 op Tutkimusalan opinnot 30-35 op
Yhteensä 40 op Yhteensä 60 op
Väitöskirja Väitöskirja


Edellä esitetyt jatkotutkintojen rakenteet sekä opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2013 alkaen. Ennen 1.8.2013 jatko-opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat noudattaa aikaisempia tutkintomääräyksiä 31.7.2014 saakka kuitenkin niin, että väitöskirjojen arvosteluasteikko otetaan kaikkien jatko-opiskelijoiden osalta käyttöön 1.8.2013.

Jatko-opintomääräyksiä ja opetussuunnitelmia on päivitetty tiedekuntaneuvoston päätöksillä 21.5.2014, 16.6.2015, 17.3.2017.

Ennen 1.8.2013 aloittaneiden tekniikan tohtorin tutkinnon opiskelijoiden, jotka haluavat siirtyä 40 opintopisteen mukaisiin tutkintovaatimuksiin tulee päivittää opintosuunnitelmansa yhdessä ohjaajan kanssa uusien vaatimusten mukaisiksi.

Tohtorin tutkintoon voi edetä myös lisensiaatin tutkinnon kautta. Lisensiaatin tutkinto koostuu jatko-opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Jatko-opinnot ovat samat kuin alan tohtorin tutkinnossa (ks. kohta lisensiaatin tutkinto).

Päivitetty 25.06.2019 - Tutkijakoulu
Login