Tohtoriohjelmaan hakeminen

Opiskelijat valitaan Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmaan ja he kuuluvat samanaikaisesti Vaasan yliopiston tutkijakouluun.

Ohjeet  tohtorikoulutukseen hakemisesta ja jatko-opintokelpoisuudesta löytyvät Vaasan yliopiston tutkijakoulun sivulta.

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa yleisen jatko-opintokelpoisuuden lisäksi jatko-opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että tohtoriopiskelijaksi hakevalla on riittävät perustiedot ja tutkimusvalmiudet tieteenalalta, jolta väitöskirjatyö tehdään. Tekniikan tohtorin tutkintoon hakevilla tämä tarkoittaa pääsääntöisesti diplomi-insinöörin tutkintoa haettavalla tutkimusalalla tai sitä vastaavaa tutkintoa, johon tutkimusalan opintojen lisäksi sisältyy riittävät matemaattisten ja teknillistieteellisten aineiden opinnot. Kauppatieteiden tohtorin tutkintoon hakevilta edellytetään pääsääntöisesti kauppatieteiden maisterin tutkintoa tai sitä vastaava tutkintoa, johon tutkimusalan opintojen lisäksi sisältyy myös muita liiketaloustieteiden opintoja.  Em. opinnot voivat olla suoritettu muutoinkin kuin tutkintoon kuuluvina.

Filosofian tohtorin tutkintoon hakevalla voi olla mikä tahansa ylempi korkeakoulututkinto, mikäli hakijalla on jatko-opintokelpoisuus pääaineessa. Hakijan jatko-opintokelpoisuudesta lausuu pääaineen professori.

Hakija voi tarvittaessa todentaa tutkimusvalmiuksiaan esim. tieteellisillä kirjoituksilla ja esityksillä (artikkelit, konferenssiesitelmät tms.), jotka voi liittää hakemukseen.

Tohtorikoulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta voidaan edellyttää täydennysopintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Jos jatko-opintokelpoisuutta arvioitaessa täydennysopintojen määrä ylittää 30 opintopistettä, ei opinto-oikeutta voida myöntää.

Päivitetty 11.01.2018 - Tutkijakoulu
Login