panorama_img_5464_m.jpg

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma kattaa kaikki Vaasan yliopiston teknilliset tutkimusalat. Tohtoriohjelmasta valmistuu tekniikan tohtoreita (TkT), kauppatieteiden tohtoreita (KTT) ja filosofian tohtoreita (FT). Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa korkeatasoisia, itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä asiantuntijoita teollisuuden, elinkeinoelämän, akateemisen maailman sekä muiden organisaatioiden palvelukseen.

Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa tehtävä tutkimus liittyy keskeisesti energian, johtamisen ja rahoituksen painoaloille. Tohtoriohjelmassa tehdään perustutkimusta sekä työelämälähtöistä soveltavaa tutkimusta. Luonteenomaista ohjelmassa on tunnettujen menetelmien ja työkalujen soveltaminen kehitettäessä uusia ratkaisuja tekniikan ja talouden alaan kuuluviin tutkimusongelmiin. Ohjelma on monitieteellinen kattaen sisällöllisesti kaiken teknologioiden kehittämisen lähtien uusista teknisistä innovaatioista ja ratkaisuista tuote- ja palvelukehitykseen saakka. Ohjelma tarjoaa myös teknistieteellistä tietotaitoa, menetelmällistä ja laskennallista perustaa teknistieteellisen alan ongelmien ratkaisemiseen sekä muun muassa taloustieteellisten ilmiöiden matemaattiseen ja tilastolliseen mallintamiseen.

Jatko-opinnot koostuvat yleistieteellisistä opinnoista, tutkimusalan opinnoista ja tutkimusalaa tukevista opinnoista. Koulutuksen tärkein osa on väitöskirjatutkimus, jota tuetaan tieteellisten jatko-opintojen, tutkijakoulutuskurssien ja -seminaarien avulla. Teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatko-opintoja automaatio-, energia-, sähkö-, tieto- ja  tietoliikennetekniikan sekä tietojärjestelmätieteen, tuotantotalouden, talousmatematiikan, tilastotieteen ja matematiikan tutkimusaloilla.

Tutkimusta toteutetaan tutkimusryhmissä. Tutkimusryhmien vetämissä hankkeissa tehdään yhteistyötä teollisuuden sekä useiden kotimaisten ja kansainvälisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.Teknillisen tiedekunnan tutkimusryhmiä ovat

 • Älykkäät sähköjärjestelmät
 • Uusiutuvat energiat
 • Matemaattinen mallintaminen
 • Tuotannon johtaminen (NeVs)

Tutkimusryhmien keskeisiä osaamisalueita ovat:

 • vähähiilinen energiantuotanto
 • sähköverkot
 • sähköverkon suojaus ja automaatio
 • mittaustekniikka
 • signaalinkäsittely
 • langaton tiedonsiirto ja anturiverkot
 • logistiikka
 • tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • ympäristöteknologia
 • tietoverkkojen tutkiminen ja tiedon mallintaminen
 • langattomien tietoliikennepalvelujen laatu ja radioresurssien hallinta
 • laskennallinen geometria
 • tiedon mallintaminen
 • epälineaarinen optimointi
 • optimointi geneettisillä algoritmeillä
 • bioöljyjen energiatekniset ominaisuudet
 • geoenergia
 • ruiskutusjärjestelmien optimointi biopolttoaineille
 • moottoriteknologia
 • teknillisten ja taloustieteellisten ilmiöiden matemaattinen ja tilastollinen mallintaminen.

Tohtoriohjelma on mukana valtakunnallisissa Sähköenergiatekniikan (DPEEE) ja Tietojärjestelmätieteen INFORTE.FI tohtoriohjelmissa sekä The Finnish Doctoral Programme in Stochastics and Statistics (FGSS) ja Graduate School of Logistics and Supply Chain Management (L&SCM) tohtoriohjelmissa, Teknisten tieteiden matematiikka.

Tohtoriohjelman sisällöllisestä toteutuksesta vastaavat oppiaineiden professorit ja tohtoriohjelman kehittäisestä vastaa vararehtorin nimeämä johtoryhmä.

Ohjelman opiskelijayhdyshenkilönä toimii tohtorikoulutettava Josephine Dufitinema.

Tohtoriohjelman johtajana toimii professori Seppo Hassi.

Päivitetty 30.03.2020 - Verkkotoimitus
Login