panorama_yo2-004133_m.jpg

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmasta valmistuu kauppatieteiden tohtoreita vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. Vaasan yliopisto on yksi Suomen suurimmista kauppatieteellisistä koulutusyksiköistä ja yliopiston kauppatieteellisillä aloilla on pitkät perinteet kansainvälisesti korkeatasoisessa tutkijakoulutuksessa.

Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelmassa perehdytään syvällisesti tieteenalan keskeisiin tutkimuskysymyksiin, kehitykseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat saavuttavat valmiudet korkeatasoiseen itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn. Tohtoriohjelman opinnot koostuvat yleistieteellisistä ja metodiopinnoista, pääaineopinnoista, vapaavalintaisista opinnoista sekä väitöskirjasta. Tavoitteena on, että opiskelija valmistuu ohjelmasta kauppatieteiden tohtoriksi neljässä vuodessa.

Kauppatieteellisellä alalla toimii useita tutkimusryhmiä. Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelman opiskelijat kytketään tutkimusryhmien toimintaan mielekkäiden tutkimusaiheiden, ryhmätoimintaosaamisen sekä intensiivisemmän ja monipuolisemman ohjaustoiminnan mahdollistamiseksi. Tohtoriohjelma tekee tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten tutkijakoulujen (KATAJA, KAVA ja OMY) kanssa. Yhteistyö mahdollistaa osallistumisen tutkijakoulujen järjestämiin tapahtumiin sekä kansallisten ja kansainvälisten kurssien ja seminaarien organisoimisen. Jatko-opiskelijat pystyvät hyödyntämään eri tutkimusryhmien kontaktiverkostoja myös yritysyhteistyön muodossa. Liiketoimintaosaamisen jatko-opintoihin sisällytetään yleensä myös vierailujakso ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa.

Tohtoriohjelman johtoryhmän puheenjohtajana toimii professori Jorma Larimo ja jäseninä professori Sami Vähämaa ja yliopistotutkija Niina Koivunen.

Päivitetty 02.02.2021 - Verkkotoimitus
Login