Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Kaikessa tutkimustyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Jokaisen jatko-opiskelijan tulee olla tietoinen hyvästä tieteellisestä käytännöstä ennen tutkimustyönsä aloittamista.

Yliopistossa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta ”Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa”.

TENKin ohjeet

Vaasan yliopisto on vahvistanut myös omat eettiset suositukset, joissa linjataan eettisesti kestävän opinto-, tutkimus ja hallintokulttuurin tavoitteita ja toimintaa tiedeyhteisössä.

Tutkijakoulu tarjoaa vuosittain myös tutkimusetiikkaan liittyvää kurssia.

HTK-tukihenkilö Vaasan yliopistossa päällikkö Virpi Juppo, Tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu.

Päivitetty 09.04.2020 - Tutkijakoulu
Login