Ohjeita jatko-opiskelijalle

Vaasan yliopistossa ensisijainen jatkotutkinto on tohtorin tutkinto. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa ensin lisensiaatin tutkinnon. Tohtorikoulutettava saa opintojensa aikana valmiudet itsenäisen tutkimustyön tekemiseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet tohtorit toimivat monipuolisissa tehtävissä kansainvälisessä toimintaympäristössä yhteiskunnan eri sektoreilla.

Tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
2) perehtyy hyvin oman  alansa  kehitykseen,  perusongelmiin  ja  tutkimusmenetelmiin; sekä
3) saavuttaa  sellaisen yleisen  tieteenteorian  ja  tutkimusalaansa  liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Jatkotutkintoja koskevia säädöksiä on tutkintoasetuksesta (794/2004), Vaasan yliopiston tutkintosäännöstä (2012).

Jatkotutkintojen rakenteet ja sisällöt on esitelty kunkin tohtoriohjelman www-sivuilla.

Voit ottaa tutkijakoulua koskevissa asioissa yhteyttä:

Tutkijakoulun koordinaattori Ulla Laakkonen, etunimi.sukunimi(at)uva.fi, puh. 029 449 8160, Konttori KO114

Tohtorikoulutusta koskevissa kysymyksiä sinua neuvovat myös:

  • Koulutusvastaava Marja Vettenranta (Hallintotieteiden tohtoriohjelma), etunimi.sukunimi(at)uva.fi, puh. 029 449 8175
  • Koulutusvastaava Eija Heinonen-Özdemir (Kielten ja viestinnän tohtoriohjelma), etunimi.sukunimi(at)uva.fi, puh. 029 449 8149
  • Opintopäällikkö Nina Nässlin (Liiketoimintaosaamisen tohtoriohjelma), etunimi.sukunimi(at)uva.fi, puh. 029 449 8163
  • Asiantuntija Juuli Honko (Teknillisten tieteiden tohtoriohjelma), etunimi.sukunimi(at)uva.fi, puh. 029 449 8133

Kurssijärjestelyt, suoritukset

Assistentti Anne Yli-Hallila, etunimi.sukunimi(at)uva.fi, puh. 029 449 8082
Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA
Käyntiosoite: Konttori, Puuvillakuja 8, 65200 VAASA

Päivitetty 07.05.2020 - Verkkotoimitus
Login