Toteutuneet kurssit lukuvuosittain

kurssikuvaukset ja aikataulut 2019-2020.pdf

Tutkijakoulun opetustarjonta lukuvuonna 2019–2020

Syksy/Autumn 2019

TOFO4003   Research Seminar 5 ECTS
TOFO4011   Tutkimusetiikka 3 op
TOFO4026   Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4032   Qualitative Research Methods (continues in spring) 5 ECTS
TOFO4040   Researcher’s skills /Tutkijan taidot 1 ECTS
TOFO4041   Tutkijan sosiaalinen media 1 op
TOFO4049   Open Science (online course) 1 ECTS
TOFO4053   Writing Research Grant Proposal (online course) 1 ECTS
TOFO4054   Academic Writing in Social Sciences 5 ECTS
TOFO4055   Project Management for Doctoral Research (online course) 2 ECTS
STAT3140    Applied Multivariate Statistics 5 ECTS

Kevät/Spring 2020


TOFO4002   Philosophy of Science and Critical Thinking 5 ECTS
TOFO4011   Research Ethics 3 ECTS
TOFO4020   Writing Better Academic English 3 ECTS
TOFO4026   Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4040   Researcher’s skills /Tutkijan taidot 1 ECTS
TOFO4041   Social media for researchers 1 ECTS
TOFO4049   Open Science (online course) 1 ECTS
TOFO4032   Qualitative Research Methods 3 ECTS (continues from autumn)
TOFO4052   Big Data and Social Media Research 3 ECTS
TOFO4053   Writing Research Grant Proposal (online course) 1 ECTS
TITE4030 Information Systems Theories 5 ECTS

Lukuvuonna 2018-2019 toteutuneet kurssit

Kurssikuvaukset ja aikataulut 2018-2019.pdf

Kevät/Spring 2018

TOFO4026     Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4011     Research Ethics 3 ECTS
TOFO4002     Philosophy of Science and Critical Thinking 5 ECTS
TOFO4020     Writing Better Academic English 3 ECTS
TOFO4040     Researcher’s skills II/Tutkijan taidot II 1 ECTS
TOFO4041     Social media for researchers 1 ECTS
TOFO4049     Open Science 1 ECTS
TOFO4035     Mixed Methods and longitudinal research 3 ECTS
TOFO4038     Seminar of the Graduate School: Applications and Opportunities of Blockchain 1 ECTS

Syksy/Autumn 2018

TOFO4003     Research Seminar 5 ECTS
TOFO4026     Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4050     Writing scientific articles 2 ECTS 
TOFO4011     Tutkimusetiikka 3 op
TOFO4040     Researcher’s skills II/Tutkijan taidot II 1 ECTS
TOFO4041     Tutkijan sosiaalinen media 1 op
TOFO4049     Open Science 1 ECTS
TOFO4051     Pitch and Publish 1 ECTS
TOFO4031     Graduate School Method Seminar: Quantitative Longitudinal Research 1 ECS
TOFO4038     Seminar of the Graduate School: Workshop on Machine Intelligence and
Applications 1 ECTS

 

Lukuvuonna 2017-2018 toteutuneet kurssit

Kurssikuvaukset 2017-2018.pdf

Kevät/Spring 2018

TOFO4026     Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4011     Research Ethics 3 ECTS
TOFO4002     Philosophy of Science and Critical Thinking 5 ECTS
TOFO4020     Writing Better Academic English 3 ECTS
TOFO4040     Researcher’s skills II/Tutkijan taidot II 1 ECTS
TOFO4041     Social media for researchers 1 ECTS
TOFO4038     Seminar of the Graduate School: Academic/Scientific Posters in the Contemporary Conference Setting 1 ECTS
TOFO4031       Graduate School Method Seminar: Introduction to NVivo 1 ECTS

Syksy/Autumn 2017

TOFO4003      Research Seminar 5 ECTS
TOFO4026      Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4034      Academic Writing 4 ECTS
TOFO4032      Qualitative Research Methods 5 ECTS
TOFO4011      Tutkimusetiikka 3 op
TOFO4040      Researcher’s skills II/Tutkijan taidot II 1 ECTS
TOFO4041      Tutkijan sosiaalinen media 1 op

Lukuvuonna 2016-2017 toteutuneet kurssit

Kurssitarjonta 2016-2017.pdf

Syksy/Autumn 2016

TOFO4003      Research Seminar 5 ECTS
TOFO4026     Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4034      Academic Writing 4 ECTS
TOFO4011     Tutkimusetiikka 3 ECTS
TOFO4040      Researcher’s skills II/Tutkijan taidot II 1 ECTS
TOFO4041      Tutkijan sosiaalinen media 1 op
TOFO4042      Kehity akateemisena esiintyjänä 2 op
TOFO4044      Two-day Workshop: Interdisciplinary Perspectives on Sustainability/Kestävän kehityksen workshop 3/5 ECTS
TOFO4031      Graduate School Method Seminar: Corpus 1 ECTS
TOFO4046      Energy Modeling Workshop 3/5 ECTS

Kevät/Spring 2017

TOFO4026     Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4011      Research Ethics 3 ECTS
TOFO4002      Philosophy of Science and Critical Thinking 5 ECTS
TOFO4040      Researcher’s skills II/Tutkijan taidot II1 ECTS
TOFO4038      Gradute School seminar: Big Data and Digitalization: From data to understanding, insights, and knowledge 1 ECTS
TOFO4020      Writing Better Academic English 3 ECTS
TOFO4045      Applied Multivariate Analysis 5 ECTS
TOFO4043      Kehity tieteellisenä kirjoittajana 2 op
TOFO4041       Social media for researcher 1 ECTS
TOFO4035      Mixed methods and longitudinal research 3 ECTS
TOFO4031      Graduate School Method Seminar: Quantifying qualitative data: Integrating technology, operations and business strategies to achieve sustainable competitive advantage


Lukuvuonna 2015-2016 toteutuneet kurssit

Kurssitarjonta 2015-2016.pdf

Syksy

TOFO4003     Research Seminar 5 ECTS (continues in the spring 2016)
TOFO4026     Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4011     Research Integrity 3 ECTS
TOFO4032     Qualitative Research Methods 5 ECTS (continues in the spring 2016)
TOFO4034     Academic Writing 4 ECTS (continues in the spring 2016)
TOFO4031     Graduate School Method Seminar: Quantifying qualitative data: Integrating technology, operations and business strategies to achieve sustainable competitive advantage 1 ECTS

Kevät

TOFO4026   Managing Doctoral Research 3 ECTS
TOFO4013   Structural Equation Modeling 5 ECTS
TOFO4002   Philosophy of Science and Critical Thinking 5 ECTS
TOFO4020   Writing Better Academic English 3 ECTS
TOFO4010   Researcher’s skills I 1 ECTS
TOFO4031   Graduate School Method Seminar: Principal Component Analysis 1 ECTS
TOFO4038   Graduate School Seminar: Efficient writing of the summarizing report of an article-based dissertation, 1 ECTS 
TOFO4038   Tutkijakoulun seminaari: Patentti, 1 op
TOFO4039   KnowUp - inspiroiva yrittäjyysleiri jatko-opiskelijoille, 5 op

(TOFO4031    Graduate School Method Seminar/Tutkijakoulun metodiseminaari)
(TOFO4038    Graduate School Seminar/Tutkijakoulun seminaari)

Lukuvuonna 2014-2015 toteutuneet kurssit

Opetustarjonta 2014-15.pdf

Kurssit syksy 2014

TOFO4003     Research seminar of the Graduate School 5 cp (jatkuu keväällä 2015)
TOFO4010     Tutkimuksen johtaminen 1 op
TOFO4034     Academic Writing (jatkuu keväällä 2015)
TOFO4036    Laadulliset menetelmät hallinnon tutkimuksessa: Tarkastelussa diskurssi- ja dokumenttianalyysit 3 op
Hanken 61809 Principles in Multivariate Statistics and Structural equiation modeling, 8 cp
(10 students from UV)

(TOFO4031     Graduate School Method Seminar/Tutkijakoulun metodiseminaari )

Kurssit kevät 2015

TOFO4026     Managing Doctoral Research 3 cp
TOFO4002     Philosophy of Science and Critical Thinking 5 cp
TOFO4020     Writing Better Research in English 3 cp
TOFO4037     Avoin tiede ja tutkimuksen IT-palvelut 1 op

(TOFO4031     Graduate School Method Seminar/Tutkijakoulun metodiseminaari)

Lukuvuonna 2013-2014 toteutuneet kurssit

Opetustarjonta lukuvuosi 2013-14 (pdf)

Syksy
TOFO4003: Research Seminar (5 op)
TOFO4034: Academic Writing (4 op)
TOFO4030 -> TOFO4011: Tutkimusetiikka (3 op)
TOFO4015: NVIVO 10 and Qualitative Text Analysis (2-3 op)
TOFO4031: Graduate School Method Seminar/Tutkijakoulun metodiseminaari (1 op)
TOFO4032:  Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op)

Kevät
TOFO4003: Research Seminar (syksyllä alkanut kurssi)
TOFO4034: Academic Writing (syksyllä alkanut kurssi)
TOFO4032: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 5 op (syksyllä alkanut kurssi)
TOFO4026: Managing Doctoral Research, 3 op
TOFO4020: Writing Better Research in English, 3 op
TOFO4017: Väitöskirjan teko käytännössä, 3 op
TOFO4002: Tieteenfilosofiaa ja kriittistä ajattelua, 5 op

Lukuvuonna 2012-2013 toteutuneet kurssit

TOFO4002: MITEN KEHITÄN VÄITÖSKIRJATYÖTÄNI?
Tieteenfilosofiaa ja kriittistä ajattelua (5 op)
Tommi Lehtonen, filosofian yliopistonlehtori, VY

TOFO4003: RESEARCH SEMINAR OF DOCTORAL FORUM (5 cp)
Tommi Lehtonen, filosofian yliopistonlehtori, VY

TOFO4008: LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT ORGANISAATIOTUTKIMUKSESSA (5 op)

Jatko-opintokurssi, luento + kirjapaketti
KTT, dosentti Niina Koivunen, Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto

TOFO4010 MANAGING RESEARCH -totality (1 cp)
Introduction, prof. Vesa Suutari
Researchgroup Management, prof. Marko Kohtamäki, UV
Research Funding, Marita Niemelä, Head of Research and Innovation Services, UV
Research Communication, Maria Mäkelä, Head of Communications, UV
IPR/ Liiketoimintaosaaminen ja kaupallistaminen, Petri Niinisalo, Innovation Manager, UV

TOFO4015: NVIVO 10 ja laadullinen tekstianalyysi (2-3 op)
Prof.emeritus Herrik Gahmberg, Vaasan yliopisto

TOFO4017: VÄITÖSKIRJAN TEKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ (3 op)
Professori Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston Filosofinen tiedekunta

TOFO4020: BETTER RESEARCH  IN ENGLISH (3 cp)

FT Tiina Mäntymäki, prof Gerald Porter, Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta

TOFO4021 VERTAILUMENETELMÄT JA -TEKNIIKAT
Prof. Esa Hyyryläinen, Vaasan yliopisto, Johtaminen,

TOFO4026: MANAGING DOCTORAL RESEARCH (3 ects)
Prof Sami Vähämaa, Kauppatieteellinen tiedekunta, Laskentatoimi ja rahoitus

TOFO4029: NARRATIIVISEN TUTKIMUKSEN WORKSHOP
Prof Vilma Hänninen, Itä-Suomen yliopisto


Yleisöluentoja:

Academic Publishing in the age of performance indicators
Stuart MacDonald

Lukuvuonna 2011-2012 toteutuneet kurssit

TOFO4002: MITEN KEHITÄN VÄITÖSKIRJATYÖTÄNI?
Tieteenfilosofiaa ja kriittistä ajattelua (5 op)
Tommi Lehtonen, filosofian yliopistonlehtori

TOFO4003: RESEARCH SEMINAR OF DOCTORAL FORUM (5 cp)
Tommi Lehtonen, university lecturer in philosophy

TOFO4008: LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT ORGANISAATIOTUTKIMUKSESSA (5 op)

Jatko-opintokurssi, luento + kirjapaketti
KTT, dosentti Niina Koivunen, Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto

TOFO4011: TUTKIMUSETIIKKA (3 op)

FT Olli Mäkinen, Turun AMK

TOFO4017: VÄITÖSKIRJAN TEKEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ (3 op)

Professori Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston Filosofinen tiedekunta

TOFO4025: BETTER RESEARCH ARTICLES IN ENGLISH (3 cp)

FT Tiina Mäntymäki, prof Gerald Porter, Vaasan yliopisto, Filosofinen tiedekunta

TOFO4026: MANAGING DOCTORAL RESEARCH (3 ects)
Sami Vähämaa, Prof. Kauppatieteellinen tiedekunta, Laskentatoimi ja rahoitus

TOFO4027 RETHINKING LEADERSHIP
Donna Ladkin, Professor of Leadership and Ethics in the Cranfield School of
Management
Associate professor Niina Koivunen

Lukuvuonna 2010-2011 toteutuneet kurssit

Laadullinen tekstianalyysi Nvivon avulla (Nvivo9) (3op)
Prof. Henrik Gahmberg, Johtaminen, KTT Vaasan yliopisto

Laadulliset tutkimusmenetelmät organisaatiotutkimuksessa (5op)
kirjapaketti-kurssi
KTT, tutkijatohtori Niina Koivunen, Johtamisen laitos, Vaasan yliopisto

Miten kehitän väitöskirjatyötäni? Tieteenfilosofiaa ja kriittistä ajattelua (5op)
Tommi Lehtonen, filosofian yliopistonlehtori, Filosofia, Filosofinen tdk, VY

Tohtorifoorumin tutkijaseminaari (5op)
Tommi Lehtonen, filosofian yliopistonlehtori, Filosofia, Vaasan yliopisto

Tutkimuksen Johtaminen -kokonaisuus
Tutkimusryhmien johtamisen kehittäminen tiedekunnassa, Prof. Vesa Suutari
Tutkimusryhmän johtaminen, Prof. Jukka Vesalainen
Tutkimusrahoitus ja hyvän hakemuksen tunnusmerkit, Tutkimuspäällikkö Marita Niemelä
Asiantuntijana työmarkkinoille, uraohjaaja Sunna Vainionmaa
Tutkimuksesta tiedottaminen, Julkaisu- ja tiedetoimittaja Virpi Juppo

Write Better Academic Articles in English

FT Tiina Mäntymäki, Prof. Gerald Porter, Filosofinen tiedekunta, VY

Vertailumenetelmät ja -tekniikat
Prof. Esa Hyyryläinen, Johtaminen, VY

Väitöskirjan tekeminen käytännössä (3op)
Prof. Hannu Katajamäki, Aluetiede, Filosofinen tdk, Vaasan yliopisto

Managing Doctoral Research 2011.
Prof. Timo Salmi, Prof. Sami Vähämaa Vaasan yliopisto.

Lecture - Efficient Writing of the compiling part of a compilation dissertation
Dr Pekka Belt, Oulun yliopisto

Lukuvuonna 2009-2010 toteutuneet kurssit


Tohtorifoorumin tutkijaseminaari (5op)
Tommi Lehtonen, filosofian yliopistonlehtori, Filosofia, Vaasan yliopisto

Tutkimusetiikka (3op)
FT Olli Mäkinen, Informaatikko, Tritonia

Väitöskirjan tekeminen käytännössä (3op)
Prof. Hannu Katajamäki, Aluetiede, Filosofinen tdk, Vaasan yliopisto

Narratiivinen tutkimusote (5op)
Prof. Henrik Gahmberg, Johtaminen, KTT Vaasan yliopisto

Better Research in english
Prof. Gerard Porter, FT Tiina Mäntymäki, Englannin kieli, Filosofinen tdk, VY

Miten kehitän väitöskirjatyötäni? Tieteenfilosofiaa ja kriittistä ajattelua (5op)
Tommi Lehtonen, filosofian yliopistonlehtori, Filosofia, Filosofinen tdk, VY

Latent Structural Equation Modeling (5op)
prof. Seppo Pynnönen, Matemaattiset tieteet, Teknillinen tdk, VY

Laadulliset tutkimusmenetelmät (3 ov/5op)
KTT Tutkijatohtori Niina Koivunen, Johtamisen laitos, KTT,  VY
Kevät 2010

Managing Doctoral Research 2010
prof. Timo Salmi, prof. Sami Vähämaa, Laskentatoimi ja rahoitus, KTT, VY

Päivitetty 17.04.2020 - Tutkijakoulu
Login