Hakumenettely

Tohtorikoulutukseen haetaan Opintopolku-järjestelmässä. Hakuaika päättyy keväällä huhtikuun lopulla ja syksyllä lokakuun lopulla. Hae koulutusta tohtoriohjelman nimellä.

Hakemukseen tulee liittää (pdf:nä):

  1. Kaikki hakukelpoisuutta osoittavat, oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksista ja opintosuoritusotteista.
  2. Tutkimussuunnitelma, josta tulee käydä ilmi mm. väitöskirjan aihe ja sen liittyminen aikaisempaan tutkimukseen, tutkimuksessa käytettävät aineistot ja metodit, hakijan perehtyneisyys aiheeseen sekä toteuttamisaikataulu. Hakijalle on eduksi, jos hänen tutkimuksensa liittyy yliopiston tutkimusryhmien aihealueisiin. Ohje tutkimussuunnitelman laadintaan.
  3. Alustava opintosuunnitelma tohtoriopintoihin, käytä valmista lomaketta.
  4. Motivaatiokirje.

Hakemukseen liitetään alustava jatko-opintosuunnitelma, josta ilmenee jatko-opintojen sisältö ja aikataulu. Tarkemmat tiedot tutkintojen rakenteesta ja vaadittavista jatko-opinnoista ja opintosuunnitelmista löytyvät tohtoriohjelmien www-sivuilta.

Valinnat

Jatko-opiskelijat hyväksyy dekaani oppiaineen lausunnon perusteella. Valinnassa otetaan huomioon jatko-opintokelpoisuuden arvioinnin ohella hakijan opinto- ja tutkimussuunnitelma sekä yksikön voimavarojen riittävyys ohjaukseen ja jatko-opintojen järjestämiseen.

Tohtorikoulutukseen hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan opiskelijan vastuullinen ohjaaja ja mahdolliset muut ohjaajat. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksista sähköpostitse valintapäätöksen jälkeen.

Huomaathan, että mikäli olet tullut valituksi johonkin muuhun yliopistoon, voit ottaa vain yhden jatko-opintopaikan vastaan.

Opintojen aloittaminen

Keväällä päättyvässä valinnassa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus alkaa 1.8. ja syksyn  valinnassa hyväksyttyjen opiskelijoiden opinto-oikeus 1.1. Tohtorikoulutukseen hyväksyttyjen on ilmoittauduttava yliopistoon määräaikaan mennessä sekä huolehdittava jatkossa lukuvuosi-ilmoittautumisesta vuosittain.

Jatko-opinnot tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti hyväksymisen jälkeen. Hyväksyttyjen ulkomaisten jatko-opiskelijoiden (jotka eivät asu Suomessa) on palautettava opiskelupaikan sitova vastaanottoilmoitus hyväksymiskirjeessä mainittuun päivään mennessä.

Huomaathan, että jatko-opiskelijaksi hyväksyminen ei automaattisesti tarkoita apurahaa tai työtilaa yliopistolta.

Hyväksytyn opiskelijan tulee tehdä ohjaajansa kanssa jatko-opintosuunnitelma (HOPS) sekä sopia ohjauksen periaatteista kirjallisesti. Opintosuunnitelma tulee päivittää vuosittain; suunnitelma auttaa jäsentämään opintoja ja sen avulla opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti.

Päivitetty 09.11.2018 - Verkkotoimitus
Login