panorama_etusivu_gs.jpg

Tutkijakoulusta tohtoriksi

Vaasan yliopisto on monialainen liiketoimintaorientoitunut yliopisto, jonka strategisia painoaloja ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Koulutamme vastuullisia johtajia ja asiantuntijoita kansainvälisiin tehtäviin.

Tutkimuksessa olemme kiinni ajassa ja tuotamme tieteellisesti korkeatasoista uutta tietoa aiheista, joista on hyötyä yhteiskunnalle ja liike-elämälle. Yliopistomme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka edesauttaa monialaista opiskelua ja valmistaa vastuullisiin tehtäviin työelämässä.

Vaasan yliopiston Tutkijakoulu tarjoaa tohtoriopiskelijoille tohtorintutkintoa tukevia yleis- ja menetelmäopintoja ja ohjausta. Tutkijakoulu mahdollistaa kaikille Vaasan yliopiston tohtoriopiskelijoille korkeatasoisen tutkijankoulutuksen.

Kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneet tutkimusryhmämme toteuttavat tutkimushankkeita ja antavat tohtorikoulutettaville henkilökohtaista ohjausta.

Tutkijakoulussa toimii kolme tohtoriohjelmaa, jotka ovat liiketoimintaosaamisen, teknillisten tieteiden ja yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma.

Tutkijakoulun johtajana toimii professori, vararehtori Minna Martikainen.

Päivitetty 02.02.2021 - Verkkotoimitus
Login