Yliopiston omat julkaisusarjat

Vaasan yliopisto julkaisee tutkimuksia neljässä eri julkaisusarjassa:

Acta Wasaensia (väitöskirjat)

Acta Wasaensia -sarja sisältää väitöskirjoja ja kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuja tutkimuksia.

Vaasan yliopiston tutkimuksia – University of Vaasa Research Papers

Vaasan yliopiston tutkimuksia sisältää pääasiassa kotimaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja tutkimuksia tai selvityksiä perustutkimuksen tai soveltavan tutkimuksen alalta. Sarjan julkaisut ovat vertaisarvioituja. Pääsääntöisesti ainoastaan verkkojulkaisuna.

Jatkaa sarjaa:

Tutkimuksia - Research Papers: pääasiassa kotimaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja tutkimuksia tai selvityksiä perus- tai soveltavan tutkimuksen alalta.

Vaasan yliopiston raportteja - University of Vaasa Reports

Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa on mahdollista julkaista erilaisia selvityksiä, raportteja, opetusmateriaalia, esitutkimuksia, mietintöjä  ja konferenssijulkaisuja. Pääsääntöisesti ainoastaan verkkojulkaisuna.

Jatkaa sarjoja:

Selvityksiä ja raportteja - Reports: erilaisia selvityksiä, raportteja, mietintöjä ja konferenssijulkaisuja.

Opetusjulkaisuja - The Teaching Aid Series: korkeakoulutasolle kirjoitettua opetusmateriaalia.

Working Papers of the University of Vaasa (2011-): tutkimusraportteja, esitutkimuksia tai muita tieteellisiä esityksiä työpapereina. Elektroninen julkaisusarja. Vanhemmat julkaisut (2002-2010).

Taloustieteen oma Working Papers -sarja

Levón-instituutin tutkimuksia

Levón-instituutin julkaisusarjassa ilmestyy yliopiston ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja tutkimuksia.

Hae yliopiston julkaisuja

Vaasan yliopiston tieteellisiä julkaisusarjoja ja Levón-instituutin julkaisuja voit hakea ja tilata helposti yliopiston julkaisutietokannan kautta. Tietokannassa on useita eri hakukriteerejä, kuten aihealue, julkaisuvuosi ja tekijä.

Vaasan yliopiston oma julkaisutietokanta

Kaikki julkaisut ovat tilattuina maksullisia, mutta monet niistä ovat saatavilla julkaisutietokannassa ilmaiseksi pdf-muodossa.

Yliopiston tutkijoiden muualla julkaisemia artikkeleita ja tutkimuksia voit hakea SoleCRIS-tutkimustietokannasta.

Päivitetty 15.09.2018 - Verkkotoimitus
Login