Yliopiston omat julkaisusarjat

Vaasan yliopisto julkaisee tutkimuksia neljässä eri julkaisusarjassa:

Acta Wasaensia (väitöskirjat)

Acta Wasaensia -sarja sisältää väitöskirjoja ja kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuja tutkimuksia.

Vaasan yliopiston tutkimuksia – University of Vaasa Research Papers

Vaasan yliopiston tutkimuksia sisältää pääasiassa kotimaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja tutkimuksia tai selvityksiä perustutkimuksen tai soveltavan tutkimuksen alalta. Sarjan julkaisut ovat vertaisarvioituja. Pääsääntöisesti ainoastaan verkkojulkaisuna.

Jatkaa sarjaa:

Tutkimuksia - Research Papers: pääasiassa kotimaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja tutkimuksia tai selvityksiä perus- tai soveltavan tutkimuksen alalta.

Vaasan yliopiston raportteja - University of Vaasa Reports

Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa on mahdollista julkaista erilaisia selvityksiä, raportteja, opetusmateriaalia, esitutkimuksia, mietintöjä  ja konferenssijulkaisuja. Pääsääntöisesti ainoastaan verkkojulkaisuna.

Jatkaa sarjoja:

Selvityksiä ja raportteja - Reports: erilaisia selvityksiä, raportteja, mietintöjä ja konferenssijulkaisuja.

Opetusjulkaisuja - The Teaching Aid Series: korkeakoulutasolle kirjoitettua opetusmateriaalia.

Working Papers of the University of Vaasa (2011-): tutkimusraportteja, esitutkimuksia tai muita tieteellisiä esityksiä työpapereina. Elektroninen julkaisusarja. Vanhemmat julkaisut (2002-2010).

Taloustieteen oma Working Papers -sarja

Levón-instituutin tutkimuksia

Levón-instituutin julkaisusarjassa ilmestyy yliopiston ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja tutkimuksia.

Hae yliopiston julkaisuja

Vaasan yliopiston tieteellisiä julkaisusarjoja ja Levón-instituutin julkaisuja voit hakea helposti yliopiston Osuva-julkaisuarkiston kautta.

Yliopiston tutkijoiden muualla julkaisemia artikkeleita ja tutkimuksia voit hakea SoleCRIS-tutkimustietokannasta.

Päivitetty 12.09.2019 - Verkkotoimitus
Login