Julkaisutietokanta ja tilaukset

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja

Sivuja: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Viitala, Riitta, Kultalahti, Susanna & Kantola, Jenni
Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset pk-yrityksissä. Työsuojelurahaston hankkeen nro 114136 loppuraportti
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 211. (2016) PDF-versio

Honkaniemi, Tuomas & Luoto, Ilkka
Paikallisuus ja digitalisaatio – Valokuituverkkojen merkitys maaseutualueiden kehittämisessä
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 210. (2016) PDF-versio

Breckle, Margit & Rinne, Marleena
Yritysviestintä pohjalaismaakuntien ja saksankielisten maiden välillä
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 209. (2016) PDF-versio

Breckle, Margit & Rinne, Marleena
Unternehmenskommunikation zwischen Pohjanmaa und den deutschsprachigen Ländern
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 209. (2016) PDF-versio

Reini, Kaarina
Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset. Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevän Aikalisä-tukipalvelun arviointi
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 208. (2016) PDF-versio

Vik, Gun-Viol
Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan. Tvåspråkighet i tre fullmäktigeförsamlingar
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 207. (2016) PDF-versio

Reini, Kaarina & Honkatukia, Juha
Hyvä hoito kannattaa. Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja tehostetun hoidon kansantaloudellinen vaikuttavuus
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 206. (2016) PDF-versio

Siltamäki, Marko, Vuorinen, Tero & Alakoski, Hannu
Tutkimus elinkeinopalveluiden käytöstä, laadusta ja tunnettuudesta Etelä-Pohjanmaalla 2014
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 205. (2015) PDF-versio

Ala-Harja, Hanne, Helo, Petri & Virrankoski, Reino
Elintarvikealan ympäristötehokas logistiikkaketju
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 204. (2015) PDF-versio

Salminen, Ari
Rakenteellinen korruptio: kartoitus riskitekijöistä ja niiden hallinnasta Suomessa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 203. (2015) PDF-versio

Sivuja: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Palaa takaisin