Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Oikeustiede

Sivuja: 1

Boëlius, Jaana
Interregulation of Oligopolistic Markets – Finnish Merger Control in View of EU Merger Regulation and EU Case Practice
Acta Wasaensia 350, (Väitöskirja) Oikeustiede 16. (2016) PDF-versio

Hautamäki, Tarja
Yksityisen turvallisuusalan valvonta
Acta Wasaensia 360, (Väitöskirja) Oikeustiede 17. (2016) PDF-versio

Hellberg, Nils
Konsernituki osana elinkeinotulon verotusta
Acta Wasaensia 286, (Väitöskirja) Oikeustiede 12. (2013) PDF-versio

Luhtasela, Harri
Sopimattomat kaupalliset menettelyt sähköisessä kuluttajakaupassa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 296, Oikeustiede 16. (2011) PDF-versio

Raisio, Harri ; Puustinen, Alisa ; Hyytiäinen, Mika ; Wiikinkoski, Tarja
Kansan pulssilla : Tarkastelussa deliberatiiviset turvallisuuskahvilat
Vaasan yliopiston raportteja 1, Vaasan yliopiston raportteja. (2017) PDF-versio

Siikavirta, Kristian (toim.)
Oikeus ja yhteiskunta - oikeustieteen monet kasvot, XIV Oikeustieteen päivät
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 299, Oikeustiede 18. (2012) PDF-versio

Streng, Alfred
Regleringen av marknadsföringen av alkohol i Finland och Sverige. Särskilt kraven på god sed och måttfullhet
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 291, Oikeustiede 15. (2010) PDF-versio

Streng, Brita Kristina
Upphovsrättsligt skydd i digital miljö. Särskilt om skydd för det musikaliska verkets upphovsman och den utövande konstnären vid marknadsföring
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 217, Oikeustiede 7. (1997)

Thil-Jääskeläinen, Anne
Arvojen integratiivinen funktio. Tiedonsosiologinen analyysi arvoperusteisten ja oikeudellisten normien funktioista yhteiskunnallisten vuorovaikutussuhteiden jäsentäjänä, erityisesti taloudellisen toimintafunktion näkökulmasta tarkasteltuna
Acta Wasaensia 343, (Väitöskirja) Oikeustiede 15. (2016) PDF-versio

Vaasan yliopisto, Avoin yliopisto
Hyvä, paha informaatio. Informaatio-oikeuden erityiskysymyksiä.
Avoimen yliopiston julkaisuja 25. (2004) PDF-versio

Sivuja: 1

Palaa takaisin