Vaasan yliopiston vanha julkaisutietokanta

Julkaisutietokanta sisältää ennen 1.5.2018 ilmestyneet julkaisut. Uusia julkaisuja voit hakea julkaisuarkisto Osuvasta.

Sosiaali- ja terveyshallinto

Sivuja: 1

Christiansson, Toini
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysturvan alueella. Sosiaaliturvasopimukset, ETA ja EU
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 202, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 1. (1995)

Laaksonen, Hannele
Työyhteisöjen hyvinvointi: Tutkimus henkilöstötoimintojen vaikutuksista työyhteisöjen hyvinvointiin Suomen dementiayksiköissä
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 244, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 3. (2002)

Laaksonen, Hannele
Pienen dementiayksikön palvelun laadun monitahoarviointi
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 80. (2001)

Niskanen, Jouni
EFQM, ISO 9001:2000, King's Fund sekä benchmarkingiin perustuva palvelurakenneauditointi. - Vertaileva tutkimus neljän sairaalan laadun kehittämisestä
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 254, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 5. (2004)

Ollila, Seija
Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa: Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana
Acta Wasaensia 156, (Väitöskirja) Sosiaali- ja terveyshallinto 1. (2006) PDF-versio

Pasanen, Virva
Kannattaako sopimusohjaus erikoissairaanhoidossa? Vertailututkimus sopimusohjauksen soveltumisesta Suomessa ja eräissä muissa maissa
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 228, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 2. (1999)

Reini, Kaarina
Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset. Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevän Aikalisä-tukipalvelun arviointi
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 208. (2016) PDF-versio

Reini, Kaarina & Honkatukia, Juha
Hyvä hoito kannattaa. Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja tehostetun hoidon kansantaloudellinen vaikuttavuus
Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 206. (2016) PDF-versio

Vartiainen, Pirkko
Projektilla parempaan tulevaisuuteen? Arkipaja-projektin monitahoarviointi
Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 252, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 4. (2003)

Sivuja: 1

Palaa takaisin